Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16576,Karasinski-Eugeniusz.html
2023-05-29, 08:01

Karasiński Eugeniusz

Eugeniusz Karasiński, ur. 1 I 1953 w Cięcinie k. Żywca. Ukończył Technikum Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (1973). Absolwent Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydz. Prawa i Administracji (2010).

1970-1973 zatrudniony w Gliwickim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, od 1973 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami (od 1993 Energopol-Południe SA) w Sosnowcu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w WPGM, od XII 1980 przewodniczący KZ, od IV 1981 oddelegowany do pracy w MKZ Katowice (odpowiedzialny za poligrafię i kolportaż); od IV 1981 członek Prezydium Zarządu MKZ Katowice; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR.

Po 13 XII 1981 drukarz i kolporter ulotek; 28 III 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony w VI 1982 po interwencji MCK. 5 XI 1982 – 3 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Wędrzynie.

Od II 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ „S”, od I 1990 KZ. Od 1990 uczestnik wszystkich WZD; 1991-2002 KZD. Współzałożyciel i przewodniczący KO w Czeladzi. Od 1992 oddelegowany do pracy związkowej, 1 IV 1992 – 1998 przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od 13 XII 1997 przewodniczący Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. 1998-2002 wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej „S”, delegat na KZD. Od 1998 kieruje pracami Biura Współpracy Zagranicznej, Integracji Europejskiej i Szkoleń Związkowych w ZR.

12 I 1988 – 7 IX 1989 rozpracowywany przez p. V MUSW w Chorzowie w ramach KE krypt. Operator.

Robert Dyja

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony