Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karaś Henryk

Henryk Karaś, ur. 8 IV 1948 w Krakowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Górniczy (1972).

1967-1968 w ZSP, 1969-1975 w PZPR; 1972-1980 członek ZZ Górników. 1 V 1968 uczestnik kontrpochodu studenckiego we Wrocławiu w proteście przeciw aresztowaniom studentów po III 1968. 1972-1978 sztygar zmianowy w Zakładzie Wzbogacania Rudy w Zakładach Górniczych Lubin, ZG Rudna KGHM w Lubinie, 1978-1986 starszy inspektor w ZG Cuprum KGHM. 1978-1989 autor, współautor specjalistycznych prac badawczych w dziedzinie mechaniki górotworu, wybierania niskich złóż miedzi.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Prezydium KZ w ZG Cuprum; X 1980 – V 1981 członek Zespołu Ekspertów przy TKK „S” w KGHM, współzałożyciel, członek ogólnopolskiej Komisji Miedziowej; organizator biblioteki zakładowej, punktu kolportażowego wydawnictw niezależnych.

15 XII 1981 organizator wiecu w ZG Cuprum, podczas którego ogłoszono przyłączenie się do strajków; zwolniony z pracy. 1983-1985 autor tekstów do „Zagłębia Miedziowego”. Jesienią 1984 podjął próbę rejestracji Lubińskiego Klubu Katolickiego, po decyzji odmownej w VI 1984 założyciel Stowarzyszenia Salezjańskich Pomocników Kościoła przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie, tam do 1989 organizator spotkań z ludźmi kultury, polityki; współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Lubinie. 31 VIII 1984 pobity podczas przesłuchania w WUSW, zbiegł 1 IX 1984, następnie oskarżony o samouwolnienie, skazany na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 1,5 roku. 1986-1988 kierownik Pracowni Geologiczno-Górniczej w Lubinie, Spółdzielni Usług Wielobranżowych Geoinbud we Wrocławiu.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu. IV-X 1989 przewodniczący KO w Lubinie. 1989-1990 szef Biura Importu Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego Zakmat KGHM, 1990-1991 dyrektor naczelny ZG Rudna KGHM, 1991-1993 prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg w Legnicy; 1995-1998 dyrektor ds. programowych Polskiego Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu, 1998-1999 prezes Zarządu KGHM Metale SA Lubin, 2000-2002 szef projektu (starszy specjalista) Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi Cuprum Wrocław, od 2003 dyrektor nadzoru właścicielskiego Telefonika SA w Myślenicach; 2002-2005 współautor projektów restrukturyzacyjnych, badawczych, raportów w zakresie przemysłu miedziowego dla KGHM; 2006-2009 prezes Zarządu KGHM Cuprum - Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu, przew. Europejskiej Platformy Technologicznej ds. Surowców. W 1993 absolwent Międzynarodowej Szkoły Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Do 29 XI 1987 rozpracowywany przez p. IV RUSW w Lubinie w ramach SOS krypt. Salezjanie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry