Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karpiński Marcin

Marcin Karpiński, ur. 21 X 1954 w Ostródzie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego (1977).

1977–1978 pracownik naukowy w Instytucie Matematyki PAN Oddział w Sopocie, 1978–1986 w Instytucie Matematyki UG.

1977–1980 współpracownik KSS KOR, kolporter „Biuletynu Informacyjnego”, 1979 współpracownik SKS Trójmiasta.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przew. Koła „S” w Instytucie Matematyki, od XII 1980 członek Komisji Uczelnianej na UG, od XI 1980 współzałożyciel, redaktor i drukarz pisma KZ „Informator”/„Spojrzenie”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku na UG, członek KS, 1982–1986 TKZ na swym wydziale, 1986–1989 z Andrzejem Ficem, Rafałem Kobylańskim i Michałem Szkudlarkiem drukarz (w Oficynie Kształt) pisma Regionu Gdańskiego „Solidarność” i in. tytułów podziemnych: „Portowiec” i „Nasz Czas”, gdańskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”, publikacji SW i NZS oraz książek i ulotek.

1989–1995 nauczyciel w Gdańskim Liceum Autonomicznym, od 1992 w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym: kierownik redakcji matematyki/redaktor nacz. pisma „Matematyka w Szkole”, autor podręczników dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w serii „Matematyka z plusem”, współtwórca portalu GWO Matematura.pl. 1991–1992 wiceprezes Fundacji Sprawni Inaczej.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

22 IX 1977–26 X 1977 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Magister.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry