Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karziewicz Grzegorz Jerzy

Grzegorz Jerzy Karziewicz, ur. 1 VII 1937 w Topoli Szlacheckiej k. Łęczycy. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Prawa (1961).

1961-1963 aplikant, następnie asesor sądowy w Gdańsku i Elblągu, 1964-1971 sędzia Sądu Powiatowego w Tczewie, 1966-1971 prezes sądu, 1971-1978 radca prawny przedsiębiorstw, w 1973 wpisany na listę Izby Adwokackiej w Gdańsku, 1978-1997 praktykujący adwokat. 1981-1996 delegat na Zjazdy Adwokatury Polskiej.

1980-1981 współpracownik Komisji Interwencji przy MKZ „S” Gdańsk, udzielał porad prawnych, IX-X 1981 obserwator podczas I KZD.

13 XII 1981 – 1983 obrońca działaczy „S” przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni, 1984-1988 w procesach politycznych, m.in. w 1985 Bogdana Lisa w tzw. procesie gdańskim, w 1988 Kornela Morawieckiego, Edmunda Krasowskiego i Czesława Nowaka, 1982-1989 obrońca uczestników manifestacji solidarnościowych przed kolegiami ds. wykroczeń.

W VI 1989 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z ramienia KO „S”. 1989-1995 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. 1991-1997 sędzia Trybunału Stanu RP, od 1997 Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, 1999-2001 i w 2004 Wydz. Lustracyjnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie, od 2004 sędzia w stanie spoczynku.

Wyróżniony Odznaką Adwokatura Zasłużonym (1995), medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości (2008) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry