Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16619,Kaszubski-Lech.html
2023-03-30, 03:38

Kaszubski Lech

Lech Kaszubski, ur. 29 I 1949 w Jeleniej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1969).

1969-1975 pracownik naukowy na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 1975-1983 zatrudniony w Fabryce Maszyn Papierniczych Fampa w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Fampie, wiceprzewodniczący MKZ, następnie oddelegowany do pracy w MKZ; 20 IX 1980 jeden z sygnatariuszy Protokołu Ustaleń między MKZ a władzami woj. jeleniogórskiego; 19 XI i 1 XII 1980 inicjator i uczestnik spotkań z przedstawicielami władz woj.; w I i II 1981 współorganizator i uczestnik negocjacji podczas strajku w jeleniogórski, klubie Gencjana; delegat na I WZD Regionu Jelenia Góra, podczas wyborów do ZR wycofał się z prac MKZ i powrócił do pracy w Fampie; szkalowany w ulotkach-fałszywkach (rozprowadzanych przez SB).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, zwolniony 8 I 1982. W III 1982 współorganizator siatki kolportażu ulotek w Jeleniej Górze i z Wrocławia. 29 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 29 IX 1982. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.

Od 1983 na emigracji, obecnie w Australii.

W 1982 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Odroczenie.

 

Michał Orlicz

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony