Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16620,Kaszyca-Zygfryd.html
02.03.2024, 07:47

Kaszyca Zygfryd

Zygfryd Kaszyca, ur. 9 IV 1942 w Mysłowicach. Wykształcenie podstawowe.

1960-1982 zatrudniony w KWK Lenin w Mysłowicach (obecnie KWK Mysłowice-Wesoła).

Od IX 1980 w „S”, członek Zarządu KZ, następnie Komisji Oddziałowej.

14 XII 1981 zatrzymany po próbie zorganizowania strajku w kopalni, aresztowany, osadzony w AŚ w Mysłowicach, 7 I 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Wrocławiu (uczestnik głodówki ws. przyznania statusu więźnia politycznego), 1 III 1984 – 30 IX 1984 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, następnie zwolniony. Zwolniony z pracy w KWK Lenin (wspierany finansowo ze składek związkowych i materialnie przez Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach); od XII 1984 zatrudniony w KWK Ziemowit w Tychach-Lędzinach.

Od 1992 członek Chrześcijańskiego NSZZ Solidarność im. ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki. Obecnie na emeryturze.

Stefan Sarwa

Mysłowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony