Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kazimierz Jerzy Stanisław Parowicz

Jerzy Stanisław Kazimierz Parowicz, ur. 5 VII 1936 w Bienicy k. Mołodeczna (obecnie Białoruś). Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Zootechniki (1962).

IX 1940 – 1945 w obozach wychowawczych, pracy i karnych dla dzieci w Austrii, 1945-1946 w szpitalach poobozowych we Włoszech, Austrii, we IX 1947 powrót do Polski; 1952-1954 pracownik Zjednoczenia Budownictwa Wojskowego, 1954-1956 Rzemieślniczej Spółdzielni Metalowców Nowator w Warszawie, 1962-1963 stażysta w PGR Bałoszyce, 1963-1974 dyr. PGR Grabowo, 1974-1998 właściciel gospodarstwa rolnego. 1956-1957 uczestnik demonstracji studenckich w Warszawie, działacz Związku Młodych Demokratów. 1956-1989 członek KIK.

W VIII 1980 współorganizator Solidarności Wiejskiej, nast. „S” RI Regionu Warmińsko-Mazurskiego. 1980-1983 współzałożyciel, działacz Stowarzyszenia Producentów Drobiu Farmer.

1982-1987 współorganizator, szef (ps. Lipa) podziemnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w woj. olsztyńskim (współpraca z szefem struktury krajowej OKOR Józefem Teligą, Jerzym Karwowskim); 1982-1989 organizator biblioteki wydawnictw podziemnych; 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, wielokrotne rewizje w domu; 2-krotnie aresztowany, w 1982 i 1984 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

1988-1990 wiceprzewodniczący KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej (organizator spotkań z kandydatami); 1991-1993 przewodniczący PSL Solidarność w woj. olsztyńskim. Działacz Koła Biblijnego, Caritasu. Od 1998 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969).

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry