Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kędzierska-Sadowska Danuta

Danuta Kędzierska-Sadowska, ur. 13 VII 1954 w Sopocie. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Humanistycznego (1978).

1974–1977 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego u oo. jezuitów na ul. Czarnej i oo. dominikanów w Gdańsku, 1974–1978 uczestniczka grupy osób (z Arkadiuszem Rybickim, Jerzym Kuniewskim, Ireneuszem Gustem, Andrzejem Jarmakowskim, Grzegorzem Pliszką i Aleksandrem Hallem), organizującej niezależne spotkania na uczelni (m.in. z Jackiem Kuroniem, Leszkiem Moczulskim), kółka samokształceniowe, kolportaż prasy i wydawnictw niezależnych, prelekcje w duszpasterstwach u jezuitów i dominikanów w Gdańsku. V 1977 po zamordowaniu Stanisława Pyjasa uczestniczka druku i rozwieszenia klepsydr na Wydziale Humanistycznym UG, pisała na maszynie ulotki, odezwy, przygotowywała matryce. XI 1977 współtworzyła (m.in. z Anną Młynik, G. Pliszką, Andrzejem Stefaniakiem, Błażejem Wyszkowskim) SKS Wyższych Uczelni Trójmiasta. W tym czasie kilkakrotnie zatrzymywana przez SB, poddawana rewizji.

1978–1980 sprzedawczyni w kiosku Ruchu w Sopocie. IX 1980–13 XII 1981 historyk w Ośrodku Analiz Bieżących/Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych MKZ/ZR w Gdańsku (m.in. z Lechem Kaczyńskim, Mariuszem Muskatem, Marią Nowicką-Marusczyk).

13 XII 1981 przeznaczona do internowania, w ukryciu do VI 1982.

1982–1984 statystyk medyczny w Wojewódzkim Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie, 1984–1985 w Centralnym Muzeum Morskim (przewodnik na okręcie Dar Pomorza), 1985–1987 współzałożycielka Remontowo-Budowlanej Spółdzielni Pracy w Żukowie z siedzibą w Sopocie, założonej z myślą tworzenia miejsc pracy dla zwalnianych z ośr. internowania i uwięzienia działaczy „S” niemogących znaleźć zatrudnienia (dzięki temu pracę znaleźli tam m.in. Witold Marczuk i Wojciech Sychowski).

1987–1989 bibliotekarka w Państwowym Domu Dziecka nr 2 w Sopocie, 1990–1991 własna działalność gospodarcza, 2000–2002 prowadziła kancelarię tajną w Regionalnym Inspektoracie Celnym i 2002–2007 w Urzędzie Kontroli Skarbowej, od 2007 w IPN w Gdańsku (z-ca naczelnika OBL, kierownik referatu prawno-organizacyjnego). Od 2019 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

4 IX 1979–18 II 1988 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS/KE krypt. Kioski.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry