Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kępski Józef Stanisław

Józef Stanisław Kępski, ur. 2 V 1939 w Kolonii Kępa k. Lublina, zm. 29 XII 2011 w Lublinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową nr 1 w Lublinie (1955).

1955-1957 pracownik Lubelskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego (później Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego Luzamet), 1957-1981 WSK PZL Świdnik.

8-11 VII 1980 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, członek KS. 5 IX 1980 uczestnik delegacji WSK PZL do Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od IX 1980 w „S”, współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący Komisji Wydziałowej, następnie KZ; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik, spacyfikowanego przez ZOMO i wojsko, członek KS. 17 XII 1981 aresztowany, po przewiezieniu do KW MO w Lublinie pobity, przetrzymywany w areszcie KM MO, następnie w AŚ w Lublinie, 13 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie (z Leszkiem Graniczką i Stanisławem Pietruszewskim) na 3 lata więzienia; osadzony w ZK w Łęczycy, następnie w Hrubieszowie, 22 XII 1982 przerwa w wykonaniu kary, 16 II 1983 warunkowe zawieszenie wykonania kary; 14 IX 1983 wyrok darowano na mocy amnestii. Zwolniony z pracy, przez kilka mies. bez zatrudnienia; bezskutecznie nakłaniany przez SB do współpracy. Od 1983 działacz podziemia: m.in. wykonywał matryce do odlewu medalionów o tematyce patriotycznej (odlewy sporządzał Jerzy Saniewski). 1983-1986 pracownik Spółdzielczego Ośrodka Rozwoju Techniki w Lublinie (zwolnił się po zatargu z sekretarzem POP), 1986-1989 prace dorywcze.

W II 1990 przywrócony do pracy w SORT, od 1994 ponownie pracownik WSK PZL Świdnik; od 1997 na rencie; od 2003 na emeryturze. Od 2000 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie (2000-2008).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Semper Fidelis (2005).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry