Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16673,Kigina-Slawoj-Michal.html
2023-09-30, 15:38

Kigina Sławoj Michał

Sławoj Michał Kigina, ur. 25 IX 1950 w Januszkowicach, k. Oleśnicy. Ukończył Technikum Budowlane w Kołobrzegu (1982).

1967–1970 elektryk w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno--Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, 1972–1984 elektryk konserwator w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu.

Od 1979 kolporter prasy niezależnej.

Od IX 1980 w „S”; we IX 1980 współorganizator strajków w zak­ładzie i Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ; współorganizator MKZ. 1980–1981 członek Komisji Budownictwa przy KKP, XI 1980 sygnatariusz porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” w zakładzie i Kołobrzegu; kolporter ulotek. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Chełmie n. Wisłą, 11 XI 1982 uczestnik buntu i głodówki, 3 II 1983 zwolniony. 1984 zwolniony z pracy. Ograniczył działalność opozycyjną i podjął własną działalność gospodarczą.

1989 członek KO w Kołobrzegu.

1992–1993 w PC; nast. w Przymierzu Polskim, RdR, ZChN; 1998 – 2002 radny Rady Powiatu Kołobrzeskiego z listy AWS; XI – XII 2014 radny Rady Powiatu Kołobrzeskiego z listy PiS; członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Oddział w Koszalinie, Stowarzyszenia Chełminiacy z siedzibą w Bydgoszczy, od 2016 przedstawiciel wojewody w Społecznej Radzie Szpitala w Kołobrzegu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), wyróżniony tytułem Zasłużony dla NSZZ Solidarność (2003).

31 XII 1981 – 5 IX 1984 rozpracowywany przez KW MO w Koszalinie/p. V RUSW w Kołobrzegu w ramach KE krypt. Elektryk.

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony