Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kilian Jacek

Jacek Kilian, ur. 12 VIII 1946 w Radomyślu Wlk. k. Mielca, zm. 2 VI 2011 w Dąbrowie Górniczej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1970).

W III 1968 uczestnik strajku na UJ, demonstracji studenckich i wieców, ukrywał się w domach studenckich Politechniki Krakowskiej. 1965-1971 członek ZSP. 1971-1976 arbiter w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Katowicach, 1976-1983 specjalista ds. arbitrażowych w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej Zakładu Transportu Kolejowego HK, od I 1981 przewodniczący KZ, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1980-1981 członek redakcji niezależnego „Wolnego Związkowca”, współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych.

12/13 XII 1981 zatrzymany w mieszkaniu w Katowicach, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, od 23 III 1982 w Uhercach, od VII 1982 w Załężu k. Rzeszowa, od 28 VIII 1982 w Nowym Łupkowie, X-XII 1982 hospitalizowany w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, zwolniony 1 XII 1982; w 1983 zwolniony z pracy, do 1985 bez zatrudnienia. Udzielał bezpłatnej pomocy prawnej działaczom podziemnej „S”. 29 VIII 1985 rewizja w mieszkaniu. 1985-1988 majster robót budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Damel w Dąbrowie Górniczej III-X 1987 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” HK.

1988-1992 prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Remont w Dąbrowie Górniczej, 1992-1993 pełnomocnik Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Podlesie tamże, 1994-1996 specjalista ds. umów Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Maritex Sp. z o.o. (w składzie HK), 1996-1997 dyr. finansowy, członek Zarządu Technohut SA w Dąbrowie Górniczej, 1997-2006 specjalista ds. umów, prezes Zarządu w Mariteksie. 1994-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1999-2006 członek Komisji Wydziałowej w Mariteksie. Od IX 2006 na emeryturze.

Odznaczony Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Katowickiego (1998).

Od 20 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOS/SOR krypt. Długi nadzorowanej przez Wydz. III Dep. V MSW w Warszawie; do 9 XI 1989 przez p. V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOR krypt. Komisja.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony

do góry