Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16678,Kilinski-Wojciech.html
12.04.2024, 17:25

Kiliński Wojciech

Wojciech Kiliński, ur. 25 II 1967 w Częstochowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej tamże, kierunek filologia polska (1993), studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek finanse i bankowość (2003).

Od X 1987 w NZS, współzałożyciel NZS WSP, 1987-1991 przewodniczący Tymczasowej Komisji Uczelnianej (od X 1989 Komisja Uczelniana), członek KKK NZS. 1987-1989 kolporter czasopism podziemnych: „PWA”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola” (od Grzegorza Ciury z Warszawy), w 1988 współzałożyciel i współredaktor podziemnego pisma „Akces” (w 1989 jako „Żaczek”); 13 XII 1988 współorganizator akcji gaszenia świateł w domach studenckich Częstochowy. 3 i 24 V 1989 współorganizator demonstracji w Częstochowie przeciwko odmowie rejestracji NZS, współorganizator Ogólnopolskiego KS NZS (powołanego w związku z odmową rejestracji); współorganizator bojkotu studium wojskowego w WSP.

1989-1990 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie. W 1989 pracownik Biura Wyborczego Regionalnego KO, 1989-1990 członek Prezydium Częstochowskiego KO, obserwator z ramienia CzKO w MRN. 1989-1991 członek Częstochowskiego Towarzystwa Gospodarczego. W 1989 redaktor techniczny czasopism niezależnych: „Serwisu Informacyjnego Regionu Częstochowskiego” oraz „Dyskursu”, w 1990 „Wiadomości Częstochowskich”. 13 I 1990 współorganizator i przywódca okupacji przez NZS budynku KW PZPR w Częstochowie, w efekcie której budynek przekazano WSP. 1991-1993 w UPR. Do 1992 członek NZS. Od 1993 oficer UOP (od 2002 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), w 2002 szykanowany w pracy (przez rok na przymusowym urlopie, następnie przeniesiony na niższe stanowisko).

Wojciech Rotarski

Opcje strony