Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kizny Tomasz

Tomasz Kizny, ur. 18 VII 1958 we Wrocławiu. Ukończył LO we Wrocławiu (1976). Fotograf i dziennikarz.

Po 13 XII 1981 wspierał podziemny ruch wydawniczy (m.in. prace techniczne, IV-X 1982 współpracownik podziemnego pisma „Pytania”). 1982-1991 współzałożyciel Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi, dokumentującej opór społeczny przeciwko stanowi wojennemu w Polsce i rozpad systemu komunistycznego w Europie Środkowej i ZSRS. Agencja okresowo współpracowała ze strukturami podziemnej „S” i Solidarnością Walczącą. 1982-1989 współorganizator niezależnych wystaw fotograficznych w kościołach św. Wawrzyńca (1983, 1985) i św. Marcina (1983, 1987, 1988, 1989) we Wrocławiu, św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (1988), w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu (1985), w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze (1988) i mieszkaniach prywatnych oraz za granicą: w siedzibie Deutsche Gewerkschaftsbund we Frankfurcie n. Menem (1985), w Paryżu w Księgarni Polskiej (1985) i Pałacu Inwalidów (1986), Konrad Adenauer Haus w Bonn (1987); kilkakrotnie zatrzymywany przez SB. W 1984 współzałożyciel niezależnej biblioteki.

1991-1999 współpracownik kwartalnika historycznego „Karta”, 1993-2003 „Magazynu Gazety Wyborczej”, od 2004 fotograf i dziennikarz niezależny. Od 1990 członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od 1992 Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor kilku indywidualnych wystaw fotograficznych i uczestnik wielu wystaw grupowych.

Autor albumu ''Gułag'' (wyd.: Paryż 2003, Mediolan 2004, Hamburg 2004, Barcelona 2004, Ontario–Nowy Jork 2004, Moskwa 2007).

Laureat nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla Dziennikarzy Niezależnych (1988), Polcul Foundation (1990), Związku Polskich Artystów Fotografików (1977), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Barbara Drabicka-Klint

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry