Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16708,Klimek-Jaroslaw-Boguslaw.html
2021-03-02, 14:18

Klimek Jarosław Bogusław

Jarosław Bogusław Klimek, ur. 18 XII 1955 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1981).

1976-1979 współzałożyciel, pierwszy rzecznik i członek wrocławskiego SKS, kolporter niezależnej prasy i wydawnictw (NOWa, Agora, „Biuletyn Informacyjny”, „Placówka”, „Indeks”), organizator tzw. stolików (punktów sprzedaży niezależnych wydawnictw na terenie uczelni), w 1978 współzałożyciel pisma „Podaj Dalej”.

We IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS na Wydz. Mat.-Fiz.-Chem., rzecznik prasowy i członek Komisji Kontroli UWr (do 13 XII 1981), 3-6 IV 1981 delegat na I Zjazd NZS w Krakowie, 1980-1981 inicjator niezależnych działań wydawniczych: w 1980 „Biuletynu Informacyjnego”, w 1981 „Serwisu Informacyjnego” MK NZS Matematyki i Fizyki i „Serwisu Informacyjnego” Centralnego Biura Prasowego NZS.

1982-1987 nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim, Sowinie, Bielicach k. Łambinowic, 1987-1989 informatyk w prywatnej firmie komputerowo-elektronicznej EVK.

Od 1989 własna działalność gospodarcza; uczestnik spotkań z młodzieżą w szkołach (wygłaszał prelekcje na temat działalności opozycyjnej); prowadził serwis internetowy www.sks.wrocław.pl; doradca podatkowy.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Bartosz Kruk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony