Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klimek Jarosław

Jarosław Klimek, ur. 18 XII 1955 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1981).

1962–1974 w ZHP.

1977–1979 współzałożyciel i działacz, 1977–1978 rzecznik SKS we Wrocławiu, kolporter niezależnej prasy („Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Placówka”, „Indeks”, „Podaj Dalej”) i wydawnictw NOW-ej, organizator tzw. stolików (punktów sprzedaży niezależnych wydawnictw na terenie uczelni), 1977–1980 kilkakrotnie zatrzymywany.

IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS na Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, nast. koła wydziałowego NZS. 18–19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na UWr o rejestrację NZS, rzecznik prasowy na macierzystym wydz. i wydawca wydziałowego serwisu informacyjnego. 3–6 IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie. Od IV 1981 członek Komisji Kontroli NZS UWr, XI/XII 1981 uczestnik na UWr strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, rzecznik prasowy i wydawca wydziałowego serwisu informacyjnego.

1982–1987 nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim, Sowinie (1985–1986 p.o. dyr.), Bielicach k. Łambinowic. 1987–1989 informatyk w prywatnej firmie komputerowo-elektronicznej EVK w Opolu.

1989–2012 własna działalność gospodarcza. Od 2012 doradca podatkowy w Jot Ka Sp. z.o.o. w Złotogłowicach k. Nysy.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

20 XII 1977–19 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy.

 

Kamil Dworaczek|Bartosz Kruk

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS, SKS

Opcje strony

do góry