Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16712,Klimiuk-Andrzej.html
12.04.2024, 16:00

Klimiuk Andrzej

Andrzej Klimiuk, ur. 4 II 1956 w Sopocie. Ukończył Liceum Ekonomiczne tamże (1976).

1976-1981 księgowy w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie pracy, od IX 1980 w „S”; członek KZ, skarbnik.

14-18 XII 1981 współorganizator strajku w PSM C. Hartwig, członek KS, 18 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 27 I 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach, od 29 X 1982 przerwa w odbywaniu kary, zwolniony 12 V 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy.

1983-1995 księgowy w zakładach spółdzielczych, 1995-1999 w prywatnych firmach spedycyjnych, 1999-2002 w prywatnej firmie budowlanej, 2002-2005 własna działalność gospodarcza, od 2005 główny księgowy i koordynator ds. kontraktów w prywatnej firmie budowlano-transportowej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

5 XI 1981 – 20 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Katon, nr rejestracyjny 41198.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony