Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16734,Klyszko-Miroslaw.html
2023-09-23, 19:26

Kłyszko Mirosław

Mirosław Kłyszko, ur. 9 IV 1955 w Dołujach k. Szczecina. Ukończył Technikum Kolejowe w Szczecinie (1974).

1974-1976 elektromechanik w PKP Wagonownia Szczecin, 1976-1978 Szkoła Szkoła "Szkoła", podtytuł: „Biuletyn informacyjno-publicystyczny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach”, dwutygodnik wydawany 1 IX – 1 XII 1981. Podoficerska WOP w Koszalinie, 1978-1979 elektromechanik w Wagonowni Szczecin, 1979 – 16 VI 1981 referent ds. przestępstw gospodarczych w III Komisariacie MO tamże. W 1976 występował przeciwko nagonce na protestujących robotników Radomia i Ursusa.

25 V 1981 współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ZZ Funkcjonariuszy MO w III Komisariacie MO w Szczecinie, następnie członek Wojewódzkiego Komitetu ZZ FMO; 16 VI 1981 zwolniony z pracy, do 13 XII 1981 organizator spotkań w licznych zakładach pracy, prelegent, organizator akcji ulotkowych (m.in. w środkach komunikacji miejskiej), spotkań z dziennikarzami.

17 XII 1981 internowany, początkowo w AŚ KW MO, od 19 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 4 I 1982 w Wierzchowie: zdekonspirował podsłuch w celach, wykonawca matryc do druku znaczków i stempli, zwolniony 16 VII 1982. Po wyjściu organizator pomocy materialnej i rzeczowej dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych, autor informacji dla pism podziemnych „Obraz” i „Grot”, organizator farb i in. materiałów poligraficznych. 1981-1982 kierownik magazynu w Wojewódzkim Magazynie Wyrobów Tytoniowych w Szczecinie, zwolniony, 1982-1985 elektromechanik, instruktor praktycznej nauki zawodu w Kombinacie Budownictwa Ogólnego nr 1 tamże, zwolniony. 1984-1985 wielokrotnie przesłuchiwany.

1986-1987 własna działalność gospodarcza, 1988-2003 pracownik fizyczny, następnie kierownik magazynu w Hurtowni Artykułów Spożywczych SOT w Białymstoku Filia w Szczecinie, 2004-2006 magazynier w Hurtowni Napojów Prokurent tamże, od 2006 na rencie.

4 XI 1983 – 14 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Baza.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony