Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16754,Koczarska-Teresa-Zofia.html
12.04.2024, 12:56

Koczarska Teresa Zofia

Teresa Zofia Koczarska, ur. 1 X 1953 we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1977).

1978-1981 dziennikarka regionalnego tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie” (Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe). Członek SDP. 1977-1981 współpracowniczka KSS KOR, kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od II 1981 w „S”. Od III 1981 dziennikarka „Biuletynu Dolnośląskiego”, pisma ZR Dolny Śląsk. V – 13 XII 1981 kierownik działu publicystyki ogólnopolskiego tygodnika ZR Jeleniogórskiego „Odrodzenie”, rozwiązanego w III 1982 (redakcja zażądała sądownie przywrócenia do pracy; 24 IX 1982, po wielu procesach, Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nakazał zwrócić mienie redakcji).

Do X 1983 działaczka wrocławskich struktur Solidarności Walczącej, m.in. Radia SW; odpowiedzialna za akcje informacyjne podczas manifestacji SW 31 VIII 1982 i 1983 oraz 1 V 1983. W tym czasie 5-krotnie zatrzymywana na 48 godz. 7 IV – 8 VI 1982 aresztowana pod sfingowanym zarzutem planowania ucieczki do Szwecji pontonem. 7 X 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Darłówku, zwolniona 4 XII 1982.

Od XI 1983 na emigracji w RFN. Do 1985 utrzymywała się z prac dorywczych i zasiłków. 1985-1988 (wraz z Adamem Dyrko i Stefanem Rogowiczem) wydawała w Zarządzie Wolnych Polaków w Bawarii w Monachium periodyk „Myśl Solidarności”. 1985-1990 pracowniczka RWE (redagowanie przeglądu prasy niezależnej, audycje robotnicze, monitoring polskich mediów). 1990-1991 pracowniczka działu filmowego Instytutu Goethego w Monachium. Od 1993 referent ds. finansów w Administracji Kościoła Ewangelickiego w Monachium.

 

Michał Orlicz

Opcje strony