Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16766,Kolaczkowski-Maciej-Jan.html
2023-12-12, 00:14

Kołaczkowski Maciej Jan

Maciej Jan Kołaczkowski, ur. 31 V 1938 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1973).

Od 1955 członek Stołecznego Klubu Tatrzańskiego, 1973–1975 prezes; od 1962 w Klubie Wysokogórskim i Straży Ochrony Przyrody; od 1976 w Polskim Klubie Górskim.

1962–1969 pracownik techn. Politechniki Warszawskiej, oddelegowany do pracy w Instytucie Badań Jądrowych Ośrodek Żerań, 1969–1982 specjalista technolog, gł. specjalista w IBJ, od 1979 kierownik Stacji Unieszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych IBJ w Świerku.

1955–1957 współzałożyciel i wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego Po prostu; X 1957 uczestnik protestu przeciw rozwiązaniu tygodnika „Po prostu”; 1958–1973 wiceprezes i prezes DKF zygzakiem.

III 1968 uczestnik studenckich wieców na Politechnice Warszawskiej.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, we IX i X 1980 delegat na I i II WZD NSZZ PNTiO, wybrany do grupy wprowadzającej NSZZ PNTiO do „S”. Od X 1980 w „S”; przew. koła założycielskiego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych, od X 1980 w Komisji Koordynacyjnej Instytutów Naukowych i Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki, od I 1981 wiceprzew. KZ ds. koordynacji w IBJ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD. 22 XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14 XII 1981 uczestnik tajnego spotkania członków „S” w IBJ w Świerku, nast. w ukryciu, w II 1982 zwolniony z pracy. 1982–1984 wspierał podziemne pisma (dostarczanie materiałów) in. regionów „S” drukowane w Warszawie, m.in. „Głos Śląsko-Dąbrowski” i „Gazetę Białostocką”, 1982–1989 współorganizator łączności regionalnych i krajowych struktur „S” (m.in. RKW Mazowsze, TKK) z zagranicą (Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli, Instytutem Literackim w Paryżu, Institute for Democracy in Eastern Europe (IDEE). 1982–1989 pełnomocnik tzw. Funduszu KPK, czyli funduszu wspierania niezależnej działalności małych struktur prowincjonalnych, 1982–1989 współorganizator wysyłki do RWE, paryskiej „Kultury”, Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli i paryskiego „Kontaktu” zmikrofilmowanej prasy podziemnej, kaset i wydawnictw podziemnych. 1983–1984 nieformalny szef podziemnego Radia „S” w Warszawie; wspierał (pomoc finansowa, zaopatrzenie w papier i matryce) podziemne pismo „Agencja Informacyjna «S» AIS”, 1984–1986 podziemne pismo „KAT”. 18 II 1984 na kilka dni aresztowany. 1985–1986 z-ca kierownika Spółdzielni Mieszkaniowej SUP w Warszawie, 1986–1990 zarejestrowany jako pracownik zakładu fotograficznego tamże.

1990–1992 gł. specjalista w Państwowej Agencji Atomistyki, 1992–1994 prezes Kontakt TV i dyr. Niezależnej Telewizji Polskiej. 1994–1999 prace dorywcze, 1999–2003 st. inspektor ochrony środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy, od 2003 na emeryturze. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Od 30 IV 1981 rozpracowywany Wydz. IIIA KS MO w ramach SOS/SOR krypt. Uchwała; 4 VIII 1982 – 25 I 1985 przez Wydz. V-1 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Taternik.

Grzegorz Majchrzak

Region Mazowsze, Otwock

Opcje strony