Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kondracki Ryszard

Ryszard Kondracki, ur. 26 III 1951 w Olecku. Ukończył Zawodową Szkołę Energetyczną w Nysie (1969), elektromonter.

1969-1985 pracownik Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nysie, 1985-1991 Budowlanej Spółdzielni Pracy tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ przy RPGKiM w Nysie, członek Komisji Roboczej „S” przy Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu (przewodniczący Andrzej Morze). W V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, od V 1981 członek Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” Ziemi Nyskiej.

Od 1982 organizator druku ulotek i wydawnictw okolicznościowych kolportowanych wśród pracowników Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie; organizator kolportażu wydawnictw podziemnych („KOS”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Opolska”, kalendarzy) w Nysie, Otmuchowie, Paczkowie, Prudniku; 1982-1988 organizator biblioteki wydawnictw podziemnych (ok. 100 woluminów przechowywanych m.in. we własnym mieszkaniu); uczestnik akcji plakatowych i malowania na murach, zaangażowany w zbieranie składek na działalność podziemną i pomoc represjonowanym i ich rodzinom, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Matki Bożej z Lourdes w Głuchołazach, współpracownik m.in. Marka Jakubca z Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Dolny Śląsk, Wojciecha Myśleckiego z wrocławskiej Solidarności Walczącej, działaczy nyskiej, otmuchowskiej i prudnickiej opozycji Janusza Antoniego Sanockiego, Franciszka Szelwickiego, Franciszka Winiarskiego oraz Jacka Ziomka; 1983-1987 uczestnik (m.in. z Dariuszem Gawłowskim, Robertem Pawlaczykiem, Wojciechem Podhajeckim) młodzieżowej grupy niepodległościowej zorganizowanej w Nysie przez J.A. Sanockiego), w 1984 ze Zbigniewem Jakubkiem i W. Podhajeckim drukarz we własnym mieszkaniu podziemnego pisma „Solidarność Młodzieży”. 1984-1988 uczestnik grupy (organizator ks. Stanisław Ługowski, kolporterzy: m.in. Józef Gąsior, Andrzej Kurianowicz, R. Pawlaczyk, Wojciech Rembisz) przerzucającej do Czechosłowacji (przez Dolinę Chochołowską w Tatrach i Biskupią Kopę w Sudetach Wschodnich) czesko- i słowackojęzyczne wydawnictwa religijne drukowane we Włoszech.

1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 1995-1996 w ROP. 1991-2000 zatrudniony w zakładach usługowo- i produkcyjno-handlowych w Nysie, 2002-2003 w Zakładzie Poligraficznym Arti Graf w Brzegu, 2003-2004 bezrobotny, 2005-2007 informatyk w Domu Studenta Lok w Nysie, od 2007 pracownik Zakładu Reklamowego Znaki pl. w Otmuchowie.

Wyróżniony Odznaką Honorową Marszałka Wojewódzkiego Opolskiego za Zasługi dla Województwa Opolskiego (2009), Srebrnym Medalem Zasłużony dla Regionu Śląska Opolskiego (2010).

Antoni Maziarz

Opcje strony

do góry