Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konopiński Ryszard

Ryszard Konopiński, ur. 7 II 1955 w Szczecinie. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1976); absolwent Akademii Teologii Katolickiej Filia w Szczecinie, Instytut Studiów nad Rodziną (absolutorium w 2002).

1976-1982 technik samochodowy w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt w Szczecinie.

Od IX 1980 w „S”; od 1981 członek KZ w Polmozbycie. Od 1980 do końca l. 90. członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

14-18 XII 1981 współorganizator strajku (m.in. z Piotrem Bąkiem, Ryszardem Dworzyńskim – przewodniczącym KS, Józefem Kubachem, Andrzejem Ogibą) w Polmozbycie, łącznik między KS a RKS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, pozostał w stoczni do pacyfikacji. Przygotowywał i dostarczał paczki dla internowanych i ich rodzin. 21 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, 9 IV 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim i we Wrocławiu; w wyniku rewizji obrońcy 2 X 1982 SN Izba Karna w Warszawie zmniejszył wyrok do 1 roku więzienia. 20 IX 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. (ostateczne zwolnienie na mocy wyroku sądu z 24 VI 1983). Od 1983 starszy technik na Politechnice Szczecińskiej.

W 1991 współzałożyciel (z żoną Dorotą) Stowarzyszenia Rodzin Katolickich archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, prezes przez 2 pierwsze kadencje, następnie wiceprezes i członek zarządu, później członek zwyczajny. Od 2001 członek KZ „S” na Politechnice Szczecińskiej. Obecnie członek Archidiecezjalnej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 

Ewa Tierling-Śledź

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry