Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Konstantinidis Jorgos

Jorgos Konstantinidis, ur. 7 I 1948 w Neos Kawkazos w Grecji (z rodzicami wyemigrował do Polski). Ukończył Technikum Elektroniczne we Wrocławiu (1972).

1964-1968 zatrudniony w Zgorzeleckich Zakładach Naprawczych Kopalni Węgla Brunatnego, 1969-1977 we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, 1977-1982 w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym Hutnictwa nr 1 w Częstochowie. W 1977 kolporter niezależnego pisma „Robotnik” we Wrocławiu. W 1978 w PZPR, po pół roku wydalony.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator w PBMH nr 1; wiceprzewodniczący KZ. W XI 1980 uczestnik protestu w klubie Ikar w Częstochowie. II-VI 1981 wiceprzewodniczący Regionalnego Komitetu Założycielskiego „S”, W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Nowym Łupkowie (organizator głodówek protestacyjnych) i Załężu k. Rzeszowa, kilkakrotnie hospitalizowany, zwolniony 24 IX 1982. 1982-1989 pracownik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Biskupicach k. Częstochowy. W 1983 dostawca papieru dla podziemnego pisma „CDN”. 1983-1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-2004 właściciel zakładu usługowego Jorg w Częstochowie, od 2004 bezrobotny. Od 1991 członek założyciel Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR w Częstochowie.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry