Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16807,Konczewski-Zbigniew.html
2023-10-01, 08:21

Kończewski Zbigniew

Zbigniew Kończewski, ur. 12 VII 1954 w Tczewie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1974).

1974–1978 referendarz w Kolejowych Zakładach Zabezpieczenia Ruchu i Łączności PKP w Gdyni, 1978–1983 brygadzista obróbki skrawaniem w PKP Oddział Napraw Maszyn Torowych Gdańsk-Orunia.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie bram i organizowanie dyżurów, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ, w X 1981 delegat na I KZD Krajowej Sekcji Kolejarzy we Wrocławiu.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, nast. łącznik ukrywających się członków KK Eugeniusza Szumiejki i Andrzeja Konarskiego. W X 1982 współzałożyciel Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego, kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego TKKK OP” oraz pisma „Solidarność Kolejowa Okręgu Północnego XII 1982 – I 1983”. 11 II 1983 zatrzymany, 13 II 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku. W V 1983 zwolniony z pracy. 5 VIII 1983 Sąd Wojewódzki w Gdańsku umorzył postępowanie na mocy amnestii. X 1983 – 1989 zbrojarz w Przedsiębiorstwie Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Pruszczu Gdańskim.

1989–1991 tokarz-rzemieślnik specjalista w PKP ONMT Gdańsk-Orunia, 1991–1995 referendarz w PKP Stacja Tczew, nast. w Sol-Tor Sp. z o.o.; 1996–1997 własna działalność gospodarcza. 1997–2000 gł. specjalista w Biurze Restrukturyzacji Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie, 2000–2001 naczelnik Wydz. Handlowego w PKP Szybka Kolej Miejska w Gdyni, 2001–2005 Sekcji Eksploatacji w PKP Intercity, 2005–2013 Działu Marketingu w PKP Cargo w Gdyni; od 2013 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1 VI 1982 – 9 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Syrena; 3 III – 16 XII 1983 w ramach SOR krypt. Hubal.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony