Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korabiński Kazimierz

Kazimierz Korabiński, ur. 10 VII 1949 w Skawinie. Ukończył Szkołę Górniczą przy Kopalni Węgla Kamiennego Boże Dary w Katowicach-Kostuchnie (1967).

1963-1964 praktykant w Skawińskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie, 1967-1981 górnik, następnie ratownik górniczy w KWK Boże Dary w Katowicach-Kostuchnie (od I 1976 włączona do KWK Murcki). VI 1981 – 2008 na rencie inwalidzkiej; od 1981 pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy w zakładach Skawiny, Krakowa, Katowic, w Niemczech. 1975-1980 członek katowickiego oddziału Pola Esperanto-Asocio.

2-3 IX 1980 współorganizator (wraz z Mieczysławem Sędzikowskim i Bronisławem Stryczkiem) strajku okupacyjnego w KWK Murcki (Rejon Boże Dary) w Katowicach-Kostuchnie, 3 IX 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, reprezentant KWK Murcki podczas podpisania Porozumienia Jastrzębskiego z komisją rządową. 3 IX 1980 współorganizator (obok M. Sędzikowskiego i B. Stryczka) Zakładowej Komisji Robotniczej w KWK Murcki, 24 X 1980 Komisji Zakładowej „S” tamże.

13 XII 1981 zatrzymany w mieszkaniu w Skawinie, następnie zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. 17 XII 1981 wykonał kilkaset ulotek (ze Zbigniewem Kupcem) i rozkleił na terenie Skawiny. XII 1981 – 1989 w podziemnych strukturach „S”, od 1983 założyciel, lider w Związkowej Niezależnej Oficynie Wydawniczej (we współpracy z Henrykiem Holfeierem, Małgorzatą Feill, Andrzejem Hajdą, Markiem Ciaputą). 1982-1989 (od 1983 w ramach ZNOW) grafik, autor, organizator, drukarz linorytów o tematyce religijno-patriotycznej, nadruków na płótnie z treściami patriotyczno-związkowymi, kart świątecznych, rocznicowych, kalendarzy, ulotek, odezw, petycji, śpiewników patriotycznych, kopert, znaczków okolicznościowych poczty podziemnej (m.in. z Matką Boską Katyńską, Kozielską, Ostrobramską, Armii Krajowej); 1984-1989 drukarz (dodruki) „Hutnika”, 1985-1989 „Tygodnika Mazowsze” wraz z M. Ciaputą. Od 1982 koordynator kolportażu, kolporter „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, „Opinii Krakowskiej”, „Myśli Nieinternowanych”, ulotek, kaset, kalendarzy, kart świątecznych, cegiełek; punkty kolportażowe w Skawinie przy ul. Brzozowej i Ogrody; dostawcą m.in. Adam Chrząstek, wymiana z Magdaleną Maliszewską, Franciszkiem Urbańczykiem, Leszkiem Jaranowskim; odbiorcami zakłady pracy w Skawinie, Rabce, Katowicach. W l. 80. uczestnik demonstracji i manifestacji rocznicowych w Krakowie, Katowicach, Warszawie (m.in. 13 V 1982 w Krakowie, gdzie rozrzucał ulotki, 1 V 1988 w Nowej Hucie z poparciem dla strajkujących w HiL), Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę w Krakowie-Mistrzejowicach, wykładów ks. Adolfa Chojnackiego, Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki powstałego w Krakowie-Mistrzejowicach, pielgrzymek Jana Pawła II (1987 wystawił flagę z logo „S”); w VIII 1982 wraz z Mieczysławem Majdzikiem odbył pieszą pielgrzymkę ze Skawiny do Częstochowy w intencji zastrzelonych górników z KWK Wujek, niosąc kilkumetrowy krzyż, w jej trakcie rozdawał ulotki informacyjne. W 1983 pomagał w organizacji wystawy obrazów patriotyczno-religijnych (pochodzących od Jerzego Kossa z USA) na terenie kościoła oo. Dominikanów w Krakowie. Organizator wystaw linorytów o tematyce religijno-patriotycznej prezentowanych na terenie kościołów w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w X 1984 w Sosnowcu, w VII 1985 w Rabce (pod nazwą: Wiara, Miłość, Patriotyzm w linorycie) oraz w III 1987 w Juszczynie, V-VI 1987 w Warszawie, we IX 1987 w Krakowie-Sidzinie. W X 1984 organizator (wraz z ks. Andrzejem Zwolińskim) spotkań i wykładów Anny Walentynowicz w Andrychowie i Skawinie. Sygnatariusz listów protestacyjnych, organizator zbierania podpisów, m.in. w VI 1985 do Wojciecha Jaruzelskiego, w VII 1985 dot. spraw socjalnych w Skawinie, w I 1987 o pluralizm związkowy. W VI 1985 uczestnik rotacyjnej głodówki w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie; 11 XI 1988 pobity podczas manifestacji patriotycznej w Katowicach, następnie 11-16 XI 1988 uczestnik głodówki w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o przywrócenie do pracy górników zwolnionych po tejże manifestacji. W 1988 sygnatariusz, z ramienia ZNOW, Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski zawartego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Kilkakrotnie zatrzymywany, wielokrotnie przesłuchiwany, kontrola korespondencji, objęty zakazem wyjazdu za granicę, dwukrotnie skazany przez kolegia ds. wykroczeń na kary grzywny: za złożenie w I 1988 na terenie obozu w Oświęcimiu, w obecności zagranicznych gości, kwiatów z szarfą od „S” i wystawienie transparentu „Love Solidarność” (po zatrzymaniu grożono mu bronią) oraz za udział w demonstracji 1 V 1988. W III 1988 współorganizator Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Górników, którzy zginęli w KWK Wujek 16 XII 1981, powołanego w Gliwicach, następnie od 1989 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Górników KWK Wujek w Katowicach Poległych 16 Grudnia 1981 r., od IV 1990 przewodniczący małopolskiego oddziału w Skawinie.

W 1989 członek KO „S” w Skawinie, uczestnik kampanii wyborczej: druk ulotek, mąż zaufania w komisji wyborczej. Od 1989 w reaktywowanej „S”: 1989-1992 w „S” Emerytów i Rencistów w Skawinie (współorganizator, następnie przewodniczący), 1989-1990 członek Tymczasowej Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Emerytów i Rencistów w Krakowie, w 1990 delegat na WZD, od 2005 w NSZZ „S” przy MPK w Krakowie. W 1989 inicjator akcji usunięcia popiersia Lenina w Skawinie i zmiany nazw ulic tamże. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1977).

Sławomir Chmura

katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry