Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16831,Kordasz-Stanislaw.html
23.02.2024, 22:24

Kordasz Stanisław

Stanisław Kordasz, ur. 27 I 1965 w Bogatyni. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1990).

1984-1989 członek podziemnego NZS na PWr, 1986-1988 przewodniczący; 9-10 IX 1988 delegat na III Krajowy Zjazd NZS w Gdańsku. 1985-1989 współpracownik RKS „S” Dolny Śląsk i Solidarności Walczącej; uczestnik i współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych, malowania haseł na murach i tramwajach. Uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy; współorganizator manifestacji, 1986-1989 współorganizator emisji audycji podziemnego Radia NZS. Od 1984 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny przy kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu, 1986-1989 współzałożyciel i opiekun biblioteki wydawnictw podziemnych tamże. 1986-1989 współredaktor podziemnego „Na Indeksie. Pisma Członków i Sympatyków NZS”. 1985-1989 organizator prowadzonego na szeroką skalę kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. pism: „Na Indeksie”, „Gazety Ulicznej”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej” – kilkadziesiąt tys. egz., książek – kilkaset tytułów i ulotek). IV-IX 1988 współredaktor i odpowiedzialny za kolportaż „Gazety Ulicznej”. W V 1988 współorganizator i uczestnik strajku studenckiego na PWr. 1988-1989 kolporter prasy (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Region”, „Solidarność Walcząca”) i łącznik z Duszpasterstwem Ludzi Pracy w Dzierżoniowie.

1990-1993 studia w Londynie. 1993-1994 specjalista w Zakładach Maszyn Górniczych Famago w Zgorzelcu, 1994-2008 w oddziałach zgorzeleckim i wrocławskim Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, od 2008 w prywatnej firmie energetycznej. 2002-2006 w PO.

Autor artykułów w pismach branżowych „Nowoczesne Gazownictwo” i „Ochrona przed Korozją”.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony