Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16849,Kosinski-Grzegorz-Cyprian.html
2023-06-09, 03:36

Kosiński Grzegorz Cyprian

Grzegorz Cyprian Kosiński, ur. 2 II 1940 w Częstochowie, zm. 11 VIII 2002 w Odessie (Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1964).

1966–1990 w PZPR.

1964–1966 aplikant Prokuratury Powiatowej w Częstochowie, 1966–1970 prokurator w Prokuraturze Powiatowej tamże, 1970–1993 adwokat Zespołu Adwokackiego nr 1 w tamże, członek Okręgowej Rady Adwokackiej tamże.

1981–1989 obrońca działaczy „S” w procesach politycznych, 1981 Mariana Zembrzuskiego, po 13 XII 1981 m.in. Zbigniewa Muchowicza, Herberta Dąbka, Teresy Staniowskiej, Józefa Sagana, Jerzego Burtana. 13 XII 1981 zatrzymany i wcielony do Rezerwy Ochotniczej Milicji Obywatelskiej (ROMO), uczestnik pacyfikacji KWK Wujek w Katowicach, II 1982 zwolniony po interwencji sędziów częstochowskich. II 1982 ukrywał J. Burtana, zbiegłego z obozu internowania. 1983–1988 doradca prawny Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w Częstochowie. 1985–1986 dostarczał papier do druku podziemnego biuletynu „Wytrwamy”.

Od 1990 w ROAD/UD/UW. Od 1990 doradca prawny działaczy „S” w sprawach o rehabilitację. Od 1993 właściciel kancelarii adwokackiej w Częstochowie.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony