Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16858,Kosmowski-Patrycjusz.html
2023-12-10, 08:39

Kosmowski Patrycjusz

Patrycjusz Kosmowski, ur. 25 VII 1947 w Bielsku-Białej. Absolwent Politechniki Łódzkiej (1974), inżynier mechanik.

1964-1965 robotnik produkcyjny w Bielskiej Fabryce Obrabiarek, 1966-1970 w Bielskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenko, 1970-1973 w Zakładach Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Bielsku-Białej, 1973-1976 kontroler jakości, mistrz w Fabryce Samochodów Małolitrażowych tamże, 1977 – 13 XII 1981 mistrz w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym tamże.

W VIII 1980 jeden z przywódców strajku w WPK; od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego w WPK; od 11 IX 1980 przewodniczący MKZ „S” Regionu Podbeskidzie, od 1980 członek KKP; 27 I – 6 II 1981 organizator strajku generalnego Regionu Podbeskidzie, przewodniczący MKS; w V i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu, od V 1981 przewodniczący ZR, delegat na I KZD, członek KK.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, 19 I 1982 aresztowany, 25 III 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na 6 lat więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku, Strzelnie, Barczewie, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1985 na emigracji w Szwecji; od 1987 konstruktor pojazdów w Helmark Carosseri AB w Markaryd.

Do 1985 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOS krypt. Mat.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony