Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koszuta Bogdan Zbigniew

Bogdan Zbigniew Koszuta, ur. 16 XII 1947 w Wąbrzeźnie. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie(1968).

1968-1975, 1976-1981 stażysta, od 1970 kierownik warsztatu obsługi technicznej, następnie kierownik działu zaopatrzenia w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Wąbrzeźnie, 1975-1976 kierownik Zakładu Naprawczego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ryńsku k. Wąbrzeźna. 1970-1980 w PZPR.

Od X 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący MKZ/Zarządu podregionu „S” w Wąbrzeźnie, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego, członek Prezydium ZR.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 7 III 1982; zwolniony z pracy. 1982-1990 starszy specjalista ds. mechanizacji w gospodarstwie Agro-Wronie. 1982-1989 przewodniczący Tajnej Komisji Międzyzakładowej w Wąbrzeźnie, współpracownik RKW „S” w Toruniu; organizator kolportażu wydawnictw podziemnych w Wąbrzeźnie (m.in. „Kontra”, „Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Toruński Informator Solidarności”). 1985-1986 redaktor naczelny, wydawca, kolporter podziemnego pisma „Wąbrzeski Informator Solidarności”. 28 VIII 1985 rewizja w mieszkaniu, wielokrotnie wzywany na tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze.

1989-1990 współorganizator, przewodniczący KO „S” w Wąbrzeźnie. 1990-1998 radny Miasta Wąbrzeźno z listy KO „S”, delegat do sejmiku woj., 1994-1998 delegat do sejmiku krajowego, 1990-1998 i 2002-2010 burmistrz Wąbrzeźna, 1998-2002 radny powiatu i wójt gm. Obrowo. Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1 VI 1982 – 28 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Toruniu/p. VI RUSW w Wąbrzeźnie w ramach KE/SOR krypt. Anioł; 22 III 1988 – 6 XII 1988 przez p. VI RUSW w Wąbrzeźnie w ramach KE krypt. Nieugięty.

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Wąbrzeźno

Opcje strony

do góry