Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kościelniak Jacek

Jacek Kościelniak, ur. 6 VIII 1947 w Kaliszu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej i Psychologii (1973).

1967-1968 pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (obecnie WSK PZL-Kalisz SA). W III 1968 wraz z bratem Andrzejem, Ireną Grześ i Krzysztofem Ziółkowskim rozlepiał własnoręcznie wykonane ulotki komentujące satyrycznie sytuację polityczną w kraju, m.in. ''Dziady na scenę, Gomułka na dziady'', 19 III 1968 zgłosił się do KP MO w Kaliszu w obronie aresztowanego brata, zatrzymany, przetrzymywany w areszcie KW MO i AŚ w Poznaniu, od 2 VII 1968 w ZK w Kaliszu, zwolniony 22 VII 1968 (Sąd Rejonowy w Kaliszu po 3 odwołaniach wydał wyrok 2 lat więzienia w zawieszeniu); zwolniony z pracy. 1973-1983 psycholog w PKS Kalisz. W latach 60./70. wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w Kaliszu i Lublinie.

Od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w PKS, następnie wiceprzewodniczący KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Woj. Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Południowa.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, od I 1982 po powrocie do pracy nękany cotygodniowymi przesłuchaniami; 14 VI 1983 zatrzymany, podczas przesłuchania w KM MO pobity przez funkcjonariuszy SB, umieszczony w areszcie przy ul. Jasnej, od IX 1983 w AŚ w Ostrowie Wlkp., zwolniony 24 XII 1983, w III 1984 skazany przez Sąd Rejonowy w Kaliszu na 5 lat więzienia w zawieszeniu. 1984-1986 bez stałego zatrudnienia, okresowo: w prywatnym zakładzie ślusarskim, jako wychowawca w Caritasie, administrator Cmentarza Tynieckiego (zatrudniony przez ks. Stanisława Piotrowskiego), III-X 1986 przy budowie kościoła na Majkowie w Kaliszu.

XI 1986 – 1987 na emigracji w Szwecji, 1987-1993 w Australii; m.in. pracownik firmy budowlanej, drukarni, pracownik socjalny w szpitalu w Sydney. Od 1993 w Polsce; 1993-1994 pracownik Firmy Handlowo-Usługowej Koziorożec w Kaliszu, 1994-1995 Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 1995-1999 Wojewódzkiego Urzędu Pracy tamże, 1999-2002 sekretarz Urzędu Gminy Komorniki. Od VIII 2002 ponownie w Australii, m.in. pracownik firmy kamieniarskiej, malarz konstrukcji stalowych, magazynier. Od 2007 ponownie w Polsce.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Tatra.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry