Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kotecki Franciszek

Franciszek Kotecki, ur. 26 II 1946 w Brzegu, zm. 12 V 2014 tamże. Ukończył ZSZ tamże (1963).

1962–1972 pracownik w Fabryce Siewników Brzeg/Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet w Brzegu, 1972–1995 garbarz w Śląskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Otmęt – Garbarnia Brzeg.

Od X 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie, od 14 XII wiceprzew. KZ, członek Komisji Porozumiewawczej Przedsiębiorstwa ŚZPS Otmęt. 2 X 1980–V 1981 członek MKZ w Brzegu, od 12 IV 1981 prezydium Zarządu MKK tamże.

14 XII 1981 uczestnik protestu w zakładzie pracy, XII 1981–1989 członek TKZ. 17 II 1982–II 1989 członek Tajnej MKK Ziemia Brzeska, XII 1981–1983 działacz Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym w Brzegu, XII 1981–1989 organizator sieci kolportażu i kolporter w Brzegu i okolicach ulotek, podziemnych wydawnictw (m.in. książek) i pism takich jak „Solidarność Walcząca”, „Z Dnia na Dzień”, „Prostownik”, „Gross Rosen”, „Tygodnik Mazowsze”, „Bez Cenzury”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Region”, „Ogniwo”. II 1982–II 1989 współzałożyciel, współpracownik redakcji podziemnego pisma „Prostownik”, a także organizator druku i drukarz podziemnych pism: „Prostownik” (z matryc przywożonych z Wrocławia), „Z Dnia na Dzień” (I 1982–1989) i „Solidarność Walcząca” (VII 1982–XII 1989). 13 V 1982 uczestnik strajku w zakładzie pracy. 1982–1989 współpracownik SW. 31 VIII 1982 zatrzymany, 2 IX 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 25 XI 1982 zwolniony. 1983 zwolniony z pracy, nast. 1983–2013 pracownik: prywatnych warsztatów rzemieślniczych, Brzeskich Zakładów Urządzeń Wagonowych Bewag, własna działalność gospodarcza, inkasent w Urzędzie Miasta i Gminy w Brzegu. 1983–1990 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja, nast. po zmianie afiliacji od 1987 Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu.

Od 1989 w „S”, 24 II 1989–II 1990 członek RKW Dolny Śląsk – Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Brzegu, IV 1989–1990 członek KO „S” tamże, m.in. współorganizator spotkań wyborczych. 1990–1994 radny Rady Miasta Brzegu z listy KO „S”, członek Zarządu Rady Miasta. Od 2013 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie 2021)

10 III 1981–1987 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO/WUSW w Opolu, 13 VIII 1987–19 X 1989 przez p. V RUSW w Brzegu w ramach KE krypt. Odnowiciel.

Łukasz Sołtysik

Brzeg, Region Dolny Śląsk, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry