Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kot Jan

Jan Kot, ur. 28 V 1954 w Oławie k. Wrocławia. Ukończył LO w Oławie (2012).

1976–1992 kierowca-zaopatrzeniowiec w Zarządzie Budownictwa Leśnego w Ustrzykach Dolnych.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator (wraz ze Sławomirem Dziennikiem i Tadeuszem Wójcikiem) struktur „S” w ZBL, nast. członek KZ; I–II 1981 współorganizator (wraz ze S. Dziennikiem

i Andrzejem Stachyrakiem) pomocy: m.in. pieniądze, sprzęt, żywność i środki czystości dla rolników strajkujących w Ustrzykach Dolnych. Kilka dni przed 13 XII 1981 ukrył dokumenty MKK z Ustrzyk (2007 przekazał je Oddziałowi IPN w Rzeszowie).

24 XII 1981 współorganizator akcji ulotkowej, nast. spotkań działaczy miejscowej opozycji. 1982–1984 przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 6 XI – 29 XII 1982 powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Czerwonym Borze.

1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w ZBL, 1989–1993 przew. KZ. 1989 członek KO w Ustrzykach Dolnych. 1992 i 1995 delegat na II i III WZD Regionu Podkarpacie. 1990 współinicjator (z Kazimierzem Śmigielskim) zastąpienia pomnika Armii Radzieckiej w centrum Ustrzyk Dolnych pomnikiem poległych za wolność ojczyzny; przew. społecznego komitetu budowy. Od1993 własna działalność gospodarcza. 1994–1998 radny Ustrzyk Dolnych. 1995 członek wojewódzkiego sztabu wyborczego Jana Olszewskiego; 1995–1999 członek Zarządu Wojewódzkiego ROP w Krośnie. 1999–2003 pracownik firmy Uniprofil w Ustrzykach Dolnych. Od 2019 na emeryturze.

 

Michał Stręk

Region Podkarpacie, Ustrzyki Dolne

Opcje strony

do góry