Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16883,Kotlarz-Roman.html
2021-02-25, 17:03

Kotlarz Roman

Roman Kotlarz, ks., ur. 17 X 1928 w Koniemłotach k. Staszowa, zm. 18 VIII 1976 w szpitalu w Krychnowicach k. Radomia. Absolwent Seminarium Duchownego w Sandomierzu (1954), święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jana Kantego Lorka.

1954-1956 wikariusz w parafii św. Zygmunta w Szydłowcu, 1956-1958 w parafii św. Łukasza w Żarnowie k. Opoczna, 1958-1959 w parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy k. Tarnobrzega, 1959-1961 w parafiach: św. Leonarda w Mircu, św. Władysława w Kunowie i św. Wawrzyńca w Nowej Słupi, 1961-1976 wikariusz, p.o. proboszcz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie k. Radomia. 1965-1968 odprawiał msze św. w prowizorycznej kaplicy w Wierzbicy k. Radomia, zorganizowanej przez parafian, którzy nie uznawali tzw. Niezależnej Samodzielnej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wierzbicy, utworzonej przez zbuntowanego ks. Zdzisława Kosa i popieranej przez władze komunistyczne. Opiekun chorych w szpitalu w Krychnowicach koło Radomia.

17 I 1956 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach skierowało pismo do Kurii Biskupiej w Sandomierzu zarzucające ks. R. Kotlarzowi przekraczanie wolności wypowiedzi podczas kazań, 20 V 1959 żądanie jego odwołania z parafii w Koprzywnicy za „wypowiadanie złośliwych dygresji pod adresem obecnego ustroju i władz państwowych”. W VI 1976 uczestnik demonstracji w Radomiu, błogosławił ze schodów kościoła Świętej Trójcy protestujących; VI-VII 1976 głoszący kazania patriotyczne (w nich m.in. obrona represjonowanych po wydarzeniach Czerwca ʼ76); po wygłaszanych kazaniach kilkakrotnie nachodzony i bity przez tzw. nieznanych sprawców, którymi byli – według ustaleń prokuratury w 1990 – funkcjonariusze Wydziału IV KW MO w Radomiu; wezwany do Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu na rozmowę ostrzegawczą z z-cą dyr. Departamentu Postępowania Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. 21 VII 1976 Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu skierował do Kurii Biskupiej w Sandomierzu pismo z informacją, że ksiądz „dopuścił się przestępstwa publicznego pochwalania zbrodni”; 15 VIII 1976 podczas odprawiania mszy św. w Pelagowie osunął się na ziemię i ze słowami „Matko ratuj” stracił przytomność; 18 VIII 1976 zmarł w szpitalu w Krychnowicach koło Radomia; zdaniem lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok przyczyną zgonu było obustronne krwotoczne zapalenie płuc (ustalenie to było wielokrotnie kwestionowane przez osoby z otoczenia księdza i historyków).

15 VIII 1990 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski nadał księdzu Kotlarzowi Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami za „ofiarę życia w walce z komunistami o niepodległą Polskę”. 4 VI 1991 o ofierze ks. Kotlarza (bez wymieniania jego nazwiska) wspominał papież Jan Paweł II w czasie mszy św. na lotnisku w Radomiu. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kutkowski

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony