Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalczyk Barbara

Barbara Kowalczyk, ur. 1 XI 1946 w Katowicach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1970), doktorat (1980).

1971-1986 pracownik naukowy Instytutu Fizyki UŚl.

Po 13 XII 1981 współzałożycielka (ze Sławomirem Bugajskim) Konspiracyjnego Komitetu Oporu UŚl, redaktor, grafik, drukarz podziemnego pisma „Biuletyn KKO Uniwersytetu Śląskiego”; 13 V 1982 zatrzymana w związku z udziałem w demonstracji przed UŚl, przetrzymywana w KW MO w Katowicach, 17 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, 7 VII 1982 zwolniona. 1982-1990 współpracowniczka Solidarności Walczącej Oddział Katowice; współorganizatorka zaopatrzenia drukarni pism podziemnych: „PIK” oraz „Wolni i Solidarni” (we współpracy m.in. z Edwardem Sołtysem i Lesławem Frączkiem); kolporterka wydawnictw Solidarności Walczącej i m.in. NOWej, ulotek i druków okolicznościowych; 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywana na 48 godz.; kilkukrotne rewizje w mieszkaniu. W 1986 zwolniona z pracy, do 1990 utrzymywała się działalności rzemieślniczej.

1990-2005 dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach; od 2005 starszy wykładowca w Instytucie Socjologii UŚl. W l. 80. autorka publikacji z zakresu fizyki teoretycznej, od 1993 z dziedziny pomocy społecznej w pismach branżowych. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 1987 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Kawalarz; 1987-1990 przez Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

 

Anna Pawełczyk|Monika Kobylańska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry