Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalczyk Kazimierz

Kazimierz Kowalczyk, ur. 8 IV 1935 w Makowcu k. Radomia. Ukończył Państwowe Gimnazjum Mechaniczne im. Jana Kilińskiego w Radomiu (1952).

1952-1962 tokarz narzędziowy w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera tamże (później ZM Łucznik, obecnie Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.), 1962-1964 kontroler techniczny w Radomskiej Wytwórni Telefonów (obecnie RWT Telefony Polskie SA), 1965-1966 tokarz narzędziowy w Jednostce Wojskowej Nr 2887, 1966-1968 w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu (obecnie ZNMR SA), 1968-1970 nauczyciel zawodu w Technikum Samochodowym tamże, 1970-1972 mistrz, następnie kierownik narzędziowni w Zakładach Mechanicznych Maszyn Budowlanych (obecnie Zakłady Mechaniki Maszyn) w Końskich, 1973-1984 mistrz złotnik w Zamiejscowych Zakładach Wytwórczo-Usługowych (później Zakłady Wytwórczo-Usługowe) w Iłży.

1977-1979 inicjator budowy, budowniczy krzyży, tablic pamiątkowych w katedrze Opieki NMP w Radomiu i w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie-Godowie k. Starachowic, upamiętniających wydarzenia Czerwca ’76.

1980-1981 w KPN. Od jesieni 1980 w „S” RI, współzałożyciel regionalnych kół „S” RI na terenie województwa; przewodniczący Zarządu Gminnego „S” RI w Skaryszewie, 1 III 1981 delegat na Zjazd Regionalny „S” RI w Radomiu, 8-9 III 1981 na Zjazd Zjednoczeniowy rolniczych związków zawodowych w Poznaniu. Od 1981 członek, następnie do 1998 wiceprezes radomskiego PSL-Niepodległość; kolporter niezależnej „Gazety Ludowej”.

13 XII 1981 internowany w Radomiu, następnie w Kielcach-Piaskach, w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, 30 IV 1982 zwolniony. 1982-1986 przewodniczący podziemnych struktur „S” RI Regionu Radomskiego. W 1984 projektant, budowniczy pomnika Ofiar Katynia na cmentarzu w Skaryszewie, w 1985 tablicy upamiętniającej śmierć ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1984-1986 pracownik gospodarczy w parafii św. Jakuba w Skaryszewie, 1986-1990 rzeczoznawca w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym Jubiler w Warszawie Filia w Radomiu.

W 1989 członek KO w Skaryszewie; 1990-1994 radny miasta Skaryszew z listy „S” RI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 1990-1991 pracownik prywatnego zakładu jubilerskiego, 1991-1996 inspektor ds. budowlanych Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie, w 1997 z-ca kierownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMiG w Skaryszewie, 1991-1993 dyr. biura poselskiego Henryka Bąka w Radomiu. Od 2000 na emeryturze. 1995-1998 ławnik Sądu Wojewódzkiego w Radomiu.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

13 V 1981 – 15 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Socha; od 23 IV 1982 w ramach KE krypt. Jubiler; 19 XII 1988 – 28 XI 1989 przez Wydz. VI WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Rada.

 

Magdalena Gronek-Gola

Region Ziemia Radomska, Radom, Skaryszew

Opcje strony

do góry