Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16899,Kowalczyk-Krystyna.html
2023-09-30, 15:20

Kowalczyk Krystyna

Krystyna Kowalczyk, ur. 29 X 1952 w Zgierzu. Ukończyła Technikum Budowlane w Zgierzu (1972).

1972-1982 pracowniczka Zakładów Produkcji Barwników Boruta w Zgierzu.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Borucie, od 1981 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

14 XII 1981 współorganizatorka nieudanego strajku w Borucie. Od 1982 członek Lokalnej Komisji „S” w Zgierzu (z Idzim Antczakiem, Krystyną Zarębską, Lechem Dąbskim, Antonim Boruchem, Piotrem Pawłem Musiałem), kolporterka wydawnictw niezależnych, m.in. „Solidarności 80”, i ulotek, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W 1982 zwolniona z ZPB Boruta. 1983-1990 zatrudniona w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem.

IV-VI 1989 członek KO w Zgierzu. Od VI 1989 członek Międzyzakładowej Komisji „S” podregionu Zgierz. Od 1991 zatrudniona w Urzędzie Miasta Zgierza.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2005).

Region Ziemia Łódzka, Zgierz

Opcje strony