Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalczyk Roman

Roman Kowalczyk, ur. 23 VII 1964 w Wieluniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1989).

W 1979 jako uczeń SP malował na murach napisy popierające KSS KOR i KPN.

4 X 1982 zatrzymany na terenie LO im. T. Kościuszki w Wieluniu, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę z zamianą na 17 dni aresztu za noszenie metalowego znaczka z kotwicą symbolizującą Polskie Państwo Podziemne. 1983-1989 działacz podziemnego NZS UWr. Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Promieniści”, „Spektator", „Polityka Polska”, „Poglądy”, „Komunikat NZS UWr”), uczestnik akcji ulotkowych, wieców, manifestacji i happeningów, autor (ps. Klinga) w pismach podziemnych (m.in. w piśmie NZS UWr „Komunikat”). Okresowo prowadził Bibliotekę NZS. 29 III 1985 aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW we Wrocławiu, następnie w AŚ tamże, 24 V 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata; po wniesieniu rewizji przez prokuraturę 25 IX 1985 wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu skazany na 6 mies. więzienia. 27 XI 1985 Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście odroczył wykonanie kary, 26 II 1986 warunkowe zawieszenie kary więzienia na 1 rok. Od X 1985 członek ZU NZS UWr. 10 I 1987 uczestnik konspiracyjnego II Krajowego Zjazdu NZS w Warszawie, członek KKK NZS. 6/7 V 1988 uczestnik strajku, członek KS na UWr. Od V 1988 jeden z 4 jawnych przedstawicieli NZS na UWr. X i XI 1988 współorganizator bojkotu Studium Wojskowego UWr. W 1989 delegat na IV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd NZS (1. tura we Wrocławiu 22 IV 1989, 2. tura w Gdańsku 6-7 V 1989). 24-31 V 1989 współorganizator strajku studentów UWr domagających się legalizacji NZS.

IX 1989 – 31 III 1999 nauczyciel historii w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Spożywczych we Wrocławiu. Od 1 IV 1999 dyr. Zespołu Szkół nr 6/XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Od 1989 w „S”. 1990-1992 w PC, 1995-1997 w ROP, 1998-2000 w RS AWS, od 2006 w PiS.

Autor książek: ''Łódzki strajk studencki'' (1992), ''Studenci ’81'' (2000), ''Czas próby. Wieluń–Wrocław 1980-1989'' (2005).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (2007).

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Sieradzu w ramach SO krypt. Edukacja.

 

Artur Adamski

NZS, Region Dolny Śląsk, Wieluń, Wrocław

Opcje strony

do góry