Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalewski Zbigniew

Zbigniew Kowalewski, ur. 14 XII 1949 w Lęborku, zm. 5 VIII 2010 w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydz. Lekarski (1973), specjalista chorób wewnętrznych (1998), dr n. med. (1999).

1973-1975 lekarz rejonowy w Przychodni PKP Port Centralny w Szczecinie; 1975-1982 lekarz asystent w Szpitalu Kolejowym tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego następnie KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. I/II 1982 – 1984 autor (ps. Leszek) do podziemnego pisma „KOS”; 28 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie (uczestnik 11-dniowej głodówki), zwolniony 10 XII 1982; zwolniony z pracy. 1982-1987 lekarz rejonowy w Przychodni Kolejowej. Działacz podziemia, współorganizator dostaw sprzętu poligraficznego i materiałów poligraficznych; organizator i koordynator kolportażu wydawnictw podziemnych grup: Jakuba Dąbrowskiego, Andrzeja Kotuli, Michała Kurowskiego, w środowisku medycznym Szczecina i Pomorza Zachodniego. 30 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ ZK w Nowogardzie, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii; współorganizator niezależnych manifestacji i protestów 1 i 3 V, 30 VIII. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989-1999 przewodniczący KZ w Wojewódzkim Szpitalu Ftyzjo-Pulmonologicznym Szczecinie-Zdunowie, do 2010 ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie; 1989-2002 szef Sekcji Ochrony Zdrowia „S” w ZR Pomorze Zachodnie; 1990 radny Miasta Szczecin, przewodniczący Komisji Zdrowia.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

9 VII 1982 – 7 IX 1989 rozpracowany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR/KE krypt. Internista.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry