Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Jan Ryszard

Jan Ryszard Kowalski, ur. 6 V 1955 w Warszawie. Ukończył Technikum Budowlane w Koszalinie (1975).

1975-1976 pracownik Zakładu Usług Socjalno-Gospodarczych Samopomoc Chłopska w Koszalinie, 1976-1977 Zakładu Obliczeniowego ETOB tamże, 1977-1982 Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej tamże, 1982-1983 prywatnego zakładu murarskiego tamże, 1983-1984 Pracowni Konserwacji Zabytków tamże, od 1984 własna działalność gospodarcza. 1976-1978 aktor Teatru Propozycji Dialog w Koszalinie.

Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej przy ZETO. V-VI 1981 rzecznik prasowy ZR Pobrzeże, VII-XII 1981 kierownik działu informacyjnego; współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w siedzibie ZR; wydawca i kolporter czasopism niezależnych w regionie; wiceprzewodniczący Regionalnego KOWzP; w XI 1981 uczestnik marszu Regionalnych KOWzP w Radomiu.

13 XII 1981 – 20 I 1982 w ukryciu. III – 28 VIII 1982 współredaktor (wraz z Janem Martinim) w Nosówku k. Koszalina podziemnego pisma „CDN”, drukarz ulotek (m.in. na powielaczach i maszynach wywiezionych z siedziby ZR 14 XII 1981). Organizator kolportażu ulotek i czasopism podziemnych, m.in. „Serwisu Informacyjnego”, „CDN”, „Błyskawicy”. 26 VIII 1982 zatrzymany na 48 godz.

W 1989 współorganizator KO w Koszalinie (wraz z m.in. Franciszkiem Sakiem i Jerzym Madejem). 1990-1991 współzałożyciel PChD tamże.

31 VIII 1982 – 24 VII 1986 rozpracowywany Wydz. V KW MO/WUSW Koszalinie w ramach SOR krypt. Miot; do 23 II 1988 w ramach SOR krypt. Terma.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry