Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Sergiusz

Sergiusz Kowalski, ur. 17 IX 1953 w Incie k. Workuty (ZSRS). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki (1976), doktorat (1986).

Od 1956 w Polsce. 1972–1973 w ZSP, współorganizator akcji protestacyjnej przeciwko przekształceniu ZSP w SZSP. 1975 uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją w obronie Jacka Smykała (relegowanego z Pomorskiej Akademii Medycznej) i Stanisława Kruszyńskiego (relegowanego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), 1975–1976 akcji zbierania podpisów pod listami przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. 1976–1977 kolporter wydawnictw niezależnych, prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy (m.in. publikacje NOW-ej) i hurtownię, 1976–1980 współpracownik NOW-ej, m.in. drukarz, składacz, organizator transportu, 1976–1981 współpracownik KOR/KSS KOR, uczestnik akcji zbierania podpisów pod petycją ws. zbadania wydarzeń VI 1976 i zbiórki pieniędzy dla represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia, V 1977 współautor Tez do dyskusji nad niezależnym ruchem studenckim, IX 1977 sygnatariusz dokumentu programowego KOR Deklaracja Ruchu Demokratycznego, 1978–1980 uczestnik wykładów TKN. 7–14 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z uwięzionymi Dariuszem Kobzdejem i Mirosławem Chojeckim. Autor tekstów w „Głosie” i „Krytyce”.

1980–1982 ekspert w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych przy KK „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, VII 1982 zwolniony. 1982–1986 prace dorywcze. 1984–1987 stypendysta Komitetu Kultury Niezależnej. 1986–1987 asystent w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w domu. Od 1986 członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

1990–2003 pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych PAN. 1992–1994 członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. 1999 współzałożyciel, nast. członek Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej: Stowarzyszenia przeciw antysemityzmowi i ksenofobii. 2000–2006 członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Res Publica Nowa”, Towarzystwa Krzewienia Nauk. Członek Warszawskiej Gminy Żydowskiej. Współtwórca polskiego oddziału B’nai B’rith, od 2014 jego przewodniczący.

Autor m.in. książki Krytyka solidarnościowego rozumu, tłumacz.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

 

Beata Losson

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry