Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16922,Kowalski-Stanislaw.html
2023-09-25, 18:53

Kowalski Stanisław

Stanisław Kowalski, ur. 10 I 1938 w Osjakowie k. Wielunia. 1942-1945 na robotach w Austrii. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1968).

1956-1970 nauczyciel w SP nr 3 w Kępnie, 1971-1972 prowadził zajęcia pozalekcyjne w LO tamże; 1972-1992 nauczyciel historii w LO. 1968-1978 członek Koła ZSL.

Od X 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w LO; od XII 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej tamże; w 1981 wiceprzewodniczący Komisji Międzyszkolnej „S” Pracowników Oświaty w Kępnie.

Po 13 XII 1981 kilkakrotnie wzywany na przesłuchania do komisariatu MO w Kępnie; nie prowadził działalności związkowej ani politycznej w podziemiu.

1989-1992 przewodniczący KZ „S” Pracowników OiW w Kępnie; od II 1990 członek MKK. 1992-1999 dyr. SP nr 2, 1999-2004 Gimnazjum nr 2. Od 2004 na emeryturze. Od 2006 wiceprzewodniczący KZ „S” Pracowników OiW w Kępnie.

Autor publikacji historycznych, m.in. rozdz. ''Partie lewicowe w Kępnie i powiecie w latach 1945-1956'' w pracy zbiorowej ''Kępno i ziemia Kępińska w l. 1945-1956'' (2007) oraz tekstów dot. działalności miejscowej „S” w „Tygodniku Kępińskim”.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1978) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002).

6 IV 1987 – 23 X 1989 rozpracowywany przez p. III RUSW w Kępnie w ramasch KE krypt. Belfer.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kępno

Opcje strony