Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16929,Kozaczynski-Adam.html
2023-06-07, 12:19

Kozaczyński Adam

Adam Kozaczyński, ur. 1 XI 1951 w Podhajcach k. Tomaszowa Lubelskiego. Ukończył Techniczną Podoficerską Szkołę Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (1969).

1972-1976 pracownik Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych w Tomaszowie Lub., 1976-1984 Rejonu Dróg Publicznych tamże.

Od X 1980 w „S”; współinicjator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego, nast. przewodniczący KZ w RDP; od XI 1980 współzałożyciel i członek, od I 1981 członek Prezydium MKK w Tomaszowie Lub.; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; od VI 1981 przewodniczący MKK Oddziału „S” w Tomaszowie Lub.

15 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie; 14 VIII 1982 pobity przez służbę więzienną w trakcie buntu internowanych; 21-25 VIII 1982 przebywał w szpitalu po interwencji MCK; 6 IX 1982 aresztowany, osadzony w ZK w Elblągu; formalnie zwolniony z pracy; 1 IV 1983 zwolniony z aresztu ze względu na stan zdrowia; 23 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu na 1,5 roku pozbawienia wolności; wykonanie wyroku uchylono na wniosek obrońcy; 17 VIII 1983 sąd umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1983-1984 wygrał proces o przywrócenie do pracy w RDP w Tomaszowie Lub. 1983-1989 współzałożyciel i członek Tymczasowej MKK w Tomaszowie Lub., odpowiedzialny za kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych. 1983-1988 współinicjator, członek zespołu redakcyjnego i drukarz pisma „NSZZ «Solidarność» Roztocze”. 18 IV 1984 zatrzymany i aresztowany, osadzony w AŚ w Zamościu; objęty śledztwem ws. wydawania ww. pisma; 28 VII 1984 zwolniony po umorzeniu śledztwa na mocy amnestii. 1984-1989 współorganizator biblioteki książek drugiego obiegu oraz prezentacji filmów poza cenzurą przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lub. W 1985 wykonał ramkę do druku pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej - Roztocze” (dla Wiesława Lipko i Henryka Kąkola). 1986-1989 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. 5 III 1987 zatrzymany podczas spotkania TR „S” w Lublinie, 6 III 1987 ukarany grzywną przez kolegium. 30 V 1987 pobity przez funkcjonariuszy MO i SB w trakcie zatrzymywania na ulicy w Tomaszowie Lub. 1984-1986 pracownik produkcyjny w POM Lubycza Królewska, 1986-1987 robotnik magazynowy w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Tomaszowie Lub., 1987-1990 kierowca w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Tomasovia tamże. 20 XII 1988 współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego „S” ZPOW (zgłosił wniosek rejestracyjny do sądu).

II-XI 1989 współinicjator i członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Tomaszowie Lub. IV 1989-1990 przewodniczący Wojewódzkiego KO „S” w Zamościu. VI-XII 1989 dyr. Wojewódzkiego Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Zamościu. 1989-1990 przewodniczący KZ „S” w Tomasovii. 1990 przewodniczący KO „S” w Tomaszowie Lub. XI 1989-1990 członek Zarządu Oddziału „S” w Tomaszowie Lub., w XII 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, w 1990 delegat na II KZD. 1990-1994 burmistrz Tomaszowa Lub. 1997-2012 prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. Od 1991 współinicjator i członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny (1991-2009 członek Zarządu, 1997-1998 i 2008-2009 przewodniczący). 1999-2002 przewodniczący Zarządu Okręgu Chrześcijańskiej Demokracji III RP w Tomaszowie Lub. W 2005 inicjator nadania nazwy Rondu NSZZ „S” i budowy pomnika „S” tamże. Od 2009 inicjator i prezes Stowarzyszenia Zachować Pamięć im. Senatora Wiesława Lipko w Komarowie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2009) i medalem Pro Memoria (2009).

14 IV 1980 – 4 II 1982 rozpracowywany przez KW MO w Zamościu w ramach SO krypt. Tranzyt; 27 XI 1980 – 11 III 1983 w ramach SO krypt. Niezależni; 3 XII 1983 – 14 VIII 1985 przez RUSW w Tomaszowie Lub. w ramach SOR krypt. Tanew; 25 IX 1984 – 19 IX 1989 w ramach SOS krypt. Kret; 22 II – 14 VIII 1985 przez Wydz. Zwiadu Nadbużańskiej Brygady WOP w Chełmie w ramach SOS krypt. Ulotka.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Tomaszów Lubelski

Opcje strony