Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16930,Kozakiewicz-Jaroslaw.html
23.05.2024, 09:12

Kozakiewicz Jarosław

Jarosław Kozakiewicz, ur. 5 VI 1945 w Suwałkach, zm. 19 X 2002 w South Bend w USA. Ukończył LO dla Dorosłych w Suwałkach (1980).

Od 1968 ślusarz mechanik w Zakładach Płyt Wiórowych w Suwałkach.

Od X 1980 w „S”; współorganizator KZ przy ZPW, wiceprzewodniczący, od XI 1980 członek Prezydium MKZ Suwałki, od IV 1981 w MKZ Pojezierze; od V 1981 w Komisji Rewizyjnej ZR Pojezierze.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Suwałkach, od 4 IV 1982 w Kwidzynie, współorganizator i uczestnik różnych form protestu, wielokrotnie karany dyscyplinarnie, 14 VIII 1982 pobity podczas pacyfikacji Ośr., 12 XI 1982 zwolniony.

Od 14 XII 1982 na emigracji w USA; utrzymywał kontakt z działaczami „S” w kraju i za granicą.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony