Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16948,Kozlowska-Barbara.html
2023-12-10, 07:57

Kozłowska Barbara

Barbara Kozłowska, ur. 3 VII 1956 w Gliwicach. 1976–1982 studentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Architektury, (dyplom 1992), absolwentka studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej: konserwacja zabytków architektury i urbanistyki (1993), na Politechnice Krakowskiej: ochrona krajobrazu (1994), na Uniwersytecie Warszawskim: zarządzanie instytucjami kultury (2007), w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: rewitalizacja miast, organizacja i finansowanie (2012) i na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: miasta i metropolie (2017).

1978–1980 m.in. nauczycielka w SP nr 28 w Gliwicach, w 1980 pracownik Huty 1 Maja w Gliwicach. 1979–1980 kolporterka niezależnego pisma „Robotnik”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KOS KOR.

W VIII 1980 współorganizatorka spotkań mających na celu założenie niezależnej organizacji studenckiej na PŚl. 22 IX 1980 uczestniczka pierwszego ogólnopolskiego zebrania przedstawicieli niezależnych środowisk studenckich w Warszawie, 23 IX 1980 współzałożycielka Niezależnego Związku Młodzieży Akademickiej na PŚl., 18–19 X 1980 delegatka na Zjazd Delegatów Komitetów Założycielskich Niezależnych Organizacji Studenckich w Warszawie. Od X 1980 w NZS; do 19 III 1981 przew. Zarządu Uczelnianego, od X 1980 członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, od IV 1981 prezydium KKK NZS; od 19 XI 1981 uczestniczka strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, na PŚl, w XII 1981 przew. KS.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Sosnowcu-Radosze, Darłówku i Bytomiu--Miechowicach, w VII 1982 na przepustce, 1 VIII 1982 zwolniona. 1982–1989 kolporterka podziemnych wydawnictw CDN, NOWa, Na Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. (punkt kolportażu we własnym mieszkaniu). 1982–1985 współzałożycielka, uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, organizatorka zbiórki pieniężnej m.in. dla rodzin osób represjonowanych, w kontakcie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka (przekazywała informacje m.in. przedstawicielce komitetu na Region Śląsko-Dąbrowski Teresie Brodzkiej); organizatorka pomocy medycznej dla osób cierpiących na nietypowe choroby. 1985–1989 uczestniczka Ruchu WiP. 1985–1989 asystent projektanta w Biurze Projektów Miastoprojekt w Gliwicach.

1989–1992 prezes zarządu ABC ABC „ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”. Sp. z o.o. w Gliwicach, 1992–2001 właścicielka pracowni konserwatorskiej Akant tamże. 2005–2008 kierownik działu muzealnego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Od 2009 działaczka Stowarzyszenia Wolnego Słowa, członek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału Mazowieckiego i Oddziału Śląskiego, w ramach SWS m.in. współorganizatorka wystaw z okazji XXX-lecia KOR, ROPCiO, NOW-ej oraz wystawy „Od Bibuły do Wolnego Słowa”. Współautorka i redaktorka książek Macieja Kuronia, m.in. Kuchnia Polska. Kuchnia Rzeczypospolitej Wielu Narodów (2004). 2007–2014 koordynatorka inwestycji w obiektach zabytkowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta w Warszawie, od 2009 ekspert ds. oceny wniosków o dofinansowanie unijne w dziedzinach: ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja miast i infrastruktura kultury. Od 2014 doradca ds. koordynowania inwestycji strategicznych w NBP.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

2 XII 1980 – I 1990 rozpracowywana przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Katowicach/p. III/p. III-1 RUSW w Gliwicach w ramach SOS/SOR krypt. Akcja; 5 XII 1980 – 15 VII 1985 przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Katowicach/p. III RUSW w Gliwicach w ramach SO krypt. Samodzielni.

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice, NZS

Opcje strony