Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16950,Kozlowski-Jacek.html
24.04.2024, 05:57

Kozłowski Jacek

Jacek Kozłowski, ur. 18 XII 1957 w Sopocie. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek geografia (1980).

1980-1983 projektant w Biurze Planowania Przestrzennego w Gdańsku, 1984-1988 starszy asystent na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UG, 1988-1990 sekretarz redakcji dwutygodnika katolickiego „Gwiazda Morza”.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w BPP. Od X 1980 redaktor i redaktor techniczny pisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (później NZS) „Reduta”, od IV 1981 serwisu informacyjnego Biura Informacji Prasowej „S” „BIPS”. V 1981 – IV 1982 zasadnicza służba wojskowa, 12-13 XII 1981 na przepustce, zatrzymany w Biurze KK w Gdańsku, po kilku dniach zwolniony.

W 1982 współzałożyciel, następnie członek redakcji i redaktor techniczny podziemnego pisma „CDN”, od 1983 podziemnego „Przeglądu Politycznego”. 12 XII 1983 aresztowany pod zarzutem przechowywania i kolportażu podziemnych wydawnictw, osadzony w AŚ w Gdańsku, 8 VI 1984 zwolniony na wolną stopę, postępowanie umorzono na mocy amnestii. W V i VIII 1988 podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina drukarz (poza stocznią, wraz z Donaldem Tuskiem, Markiem Zająkałą i Andrzejem Zarębskim), sekretarz redakcji i redaktor podziemnego pisma TKZ SG „Rozwaga i Solidarność”, współpracownik Jacka Merkla i MKO „S” w Gdańsku.

W 1990 sekretarz redakcji w „Gazecie Gdańskiej”, następnie na stypendium Amerykańskiej Agencji Informacyjnej w USA; wrócił do Polski przed wyborami prezydenckimi w XI 1990, członek sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Od 1990 w KLD. 1990-1993 dyr. Biura Prasowego rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego, następnie rządu Hanny Suchockiej; 1994-1996 dyr. generalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; 1998-2001 dyr. Biura Public Relations Bank Pekao SA, 2001-2006 doradca w dziedzinie komunikacji masowej i zarządzania zmianą. Od 2003 w PO. 2006-2007 wicemarszałek woj. mazowieckiego, od 2007 wojewoda mazowiecki.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony