Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Marek

Marek Kozłowski, ur. 24 III 1951 w Kaliszu, zm. 7 I 2011 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek geografia, specjalność kartografia (1975), Politechniki Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie urbanistyki (1981).

1976-1984 kartograf, urbanista Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w WBPP w Legnicy, 25-26 IV 1981 delegat na II Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Branżowej Pracowników Planowania Przestrzennego Sekretariatu Sekcji zrzeszonych w „S”, od IV 1981 szef KSBPPPSS „S” Regionu Południowo-Zachodniego w Legnicy; redaktor i publicysta organu prasowego MKZ/Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. VIII-XII 1981 współpracownik redakcji „Na Bieżąco... Serwisu Informacyjnego”; IX/X 1981 akredytowany dziennikarz „Solidarności Zagłębia Miedziowego” na I KZD.

15 XII 1981 – VIII 1982 współzałożyciel i działacz MKS „S” Zagłębie Miedziowe Zagłębie Miedziowe „Zagłębie Miedziowe”, pierwsze podziemne pismo w woj. legnickim, wydawane po zakończeniu strajku w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM Lubin, 19 XII 1981–ok. 6 IV 1982 nosiło tytuł „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”. w Legnicy; redaktor pism podziemnych „Na Bieżąco... Wojenny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. MKS «S» w Legnicy” (I-V 1982), „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Pismo wydawane przy MKS Legnica” (II-VII 1982) oraz VII-VIII 1982 członek redakcji „Zagłębia Miedziowego”. VII-VIII 1982 członek MKK „S” Województwa Legnickiego. 30 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Legnicy, następnie od 19 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 16 XI 1982. W następnych latach wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

1984-2004 urbanista, od 1990 dyr., prezes Biura Projektowego Zagospodarowania Przestrzennego Agloprojekt w Legnicy (od 2000 Agloprojekt Sp. z o.o.). 1990-1998 radny z listy KO „S”, następnie UW, 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy. 1995-1998 w UW. Od 2004 urbanista Agloplan Stanisław Obertaniec.

Laureat nagrody Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia zawodowe (1977, 1982), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1988), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), pośmiertnie uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Legnicy (2011).

22 IX 1982 – 27 V 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Redaktor.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry