Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Marek

Marek Kozłowski, ur. 24 III 1951 w Kaliszu, zm. 7 I 2011 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek geografia, specjalność kartografia (1975), Politechniki Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie urbanistyki (1981).

1976-1984 kartograf, urbanista Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Legnicy.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w WBPP w Legnicy, 25-26 IV 1981 delegat na II Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Branżowej Pracowników Planowania Przestrzennego Sekretariatu Sekcji zrzeszonych w „S”, od IV 1981 szef KSBPPPSS „S” Regionu Południowo-Zachodniego w Legnicy; redaktor i publicysta organu prasowego MKZ/Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy „Solidarność Zagłębia Miedziowego”. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk. VIII-XII 1981 współpracownik redakcji „Na Bieżąco... Serwisu Informacyjnego”; IX/X 1981 akredytowany dziennikarz „Solidarności Zagłębia Miedziowego” na I KZD.

15 XII 1981 – VIII 1982 współzałożyciel i działacz MKS „S” Zagłębie Miedziowe Zagłębie Miedziowe "Zagłębie Miedziowe", podtytuł: „Biuletyn informacyjny Stanu Wojny NSZZ «Solidarność»”, pismo założone w Lubinie przez Franciszka Kamińskiego, we współpracy z konspiratorami podziemnej „S” z Lubina, Głogowa i Polkowic, wydawane 27 IV 1982 – II 1989 w Głogowie: do VII 1982 przez MKS w Zakładach Górniczych Rudna, VII 1982 – IV/V 1983 MKK „S” woj. legnickiego, 1984-1989 MKW „S” Zagłębia Miedziowego. Od nr. 4/123 (z IV 1986) miejsce wydania: Wrocław, Legnica, Złotoryja, Lubin, Polkowice, Głogów; następnie dochodziły inne miasta: od nr. 5/124 (z V 1986) Chojnów; od nr. 10/129 (z X 1986) Bolesławiec; od nr. 3/132 (z II 1987) Jawor oraz Wschowa (tylko w nr. 3/132). Kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego Stanu Wojny” (ciągłość numeracji oraz podtytuł); od nr. 21 (z 1982) podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Stanu Wojny”. 19 VII 1982 na posiedzeniu kolegium redakcji głogowskiego „Hutnika”, lubińskiego „Zagłębia Miedziowego”, legnickiej „Solidarności Zagłębia Miedziowego” zdecydowano o połączeniu kolegiów redakcyjnych i wydawaniu przez MKK „S” Woj. Legnickiego jednego organu prasowego o nazwie „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Biuletyn stanu wojennego MKK NSZZ «S» Województwa Legnickiego” z kontynuowaną (od nr. 32 z 27 VII 1982) numeracją „Zagłębia Miedziowego”. Najpóźniej latem 1983 powrócono w nowej szacie graficznej do tytułu: „Zagłębie Miedziowe”, z podtytułem: „Biuletyn informacyjny Dalszej Wojny z Narodem” (nr. 52-54, następnie 71, 72 z VIII 1983). w Legnicy; redaktor pism podziemnych „Na Bieżąco... Wojenny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 3-25 IX 1981 przez ZR „S” w Zielonej Górze (ostatni znany nr 26., faktycznie 16.). MKS «S» w Legnicy” (I-V 1982), „Solidarność Zagłębia Miedziowego. Pismo wydawane przy MKS Legnica” (II-VII 1982) oraz VII-VIII 1982 członek redakcji „Zagłębia Miedziowego”. VII-VIII 1982 członek MKK „S” Województwa Legnickiego. 30 VIII 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Legnicy, następnie od 19 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 16 XI 1982. W następnych latach wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom.

1984-2004 urbanista, od 1990 dyr., prezes Biura Projektowego Zagospodarowania Przestrzennego Agloprojekt w Legnicy (od 2000 Agloprojekt Sp. z o.o.). 1990-1998 radny z listy KO „S”, następnie UW, 1990-1994 przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy. 1995-1998 w UW. Od 2004 urbanista Agloplan Stanisław Obertaniec.

Laureat nagrody Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za wybitne osiągnięcia zawodowe (1977, 1982), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (1988), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000), pośmiertnie uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Legnicy (2011).

22 IX 1982 – 27 V 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Redaktor.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry