Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krakowski Jędrzej

Jędrzej Krakowski, ur. 3 V 1940 w Radomsku, zm. 30 XI 2022 w Katowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Wydz. Produkcji i Ekonomiki Obrotu (1964), doktorat (1972), habilitacja (1995), prof. (1996).

1963 – IX 1981 w PZPR.

1964–1983 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Ekonomicznej/Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 1976–1980 kolporter w środowisku akademickim niezależnych wydawnictw KOR/KSS KOR, NOW-ej.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. Od XI 1980 sekretarz naukowy Oddziału Wojewódzkiego PTE (pozbawiony funkcji w czasie internowania), przew. zespołu doradców Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim; z-ca redaktora nacz. „Trybuny Samorządu Robotniczego”, członek Rady Wszechnicy Górnośląskiej; IX/X 1981 jako doradca uczestnik I KZD. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej WolnośćSprawiedliwość-Niepodległość w Katowicach.

13 XII 1981 zatrzymany, internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, od II 1982 hospitalizowany w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu-Zdroju, 20 V 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia. W III 1983 inicjator listu protestacyjnego katowickich środowisk naukowych i twórczych przeciw uwięzieniu 7 przywódców „S”; kilkukrotnie przesłuchiwany, 29 IV 1983 po rewizji zatrzymany w KW MO w Katowicach. W VI 1983 zwolniony z pracy.

1984–1989 na kontraktach naukowych: IX 1984 – XII 1985 w Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze, 1986–1987 w Brookings Institution w Waszyngtonie, 1987–1989 ponownie w AUN w Canberze, 1988 w Korea Development Institute. 1986–1987 konsultant ws. polskich Departamentu Stanu USA, NED (National Endowment for Democracy), Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz senatora Edwarda Kennedy’ego. 1984–1989 inicjator i współorganizator Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską, współpracownik Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, konsultant australijskiego MSZ i australijskich zw. zaw. ws. pomocy dla Polski i „S”. 1990–1994 ambasador RP w Seulu, 1994–1996 doradca ministra spraw zagranicznych. 1995–1998 członek prezydium Rady Krajowej Unii Pracy. Od 1996 prof. UŚl, do 2005 dyr. Ośrodka Studiów Europejskich UŚl. Od 2005 na emeryturze, 2007–2017 prof. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Orderem Zasług Dyplomatycznych Republiki Korei (1994).

7 I 1972 – IX 1973 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Drzazga; od 1971 w ramach SO krypt. Ekonomia; 8 I 1982 – 1 X 1985 przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW w ramach KE krypt. Doradca.

Weronika Rudnicka

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry