Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kresa Mariusz

Mariusz Kresa, ur. 26 VI 1965 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Gastronomiczne tamże (1984), Policealne Studium Ekonomiczne tamże (1989).

1982–1989 uczestnik demonstracji ulicznych we Wrocławiu, drukarz, kolporter ulotek i podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „CDN”, „Głos Wolnego Robotnika”, „Dezerter”, „WiPek”, „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Jednością Silni”. X 1982–XII 1983 współzałożyciel i uczestnik Młodzieżowych Jednostek Oporu, współorganizator i uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania napisów na murach i akcji sabotażowych (wybijanie szyb i wysyłanie ostrzeżeń funkcjonariuszom SB); 10 XI 1982 zatrzymany za udział w demonstracji, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń mies. aresztu z zamianą na grzywnę. XII 1982 zatrzymany w czasie rozklejania ulotek, pobity, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń 3 mies. aresztu z zamianą na grzywnę. X 1983 współtwórca pisma podziemnego MJO „Zarysy”. XII 1983–1989 drukarz i kolporter ulotek i prasy podziemnej we współpracy ze strukturami podziemnymi „S”, SW, NZS i in. Wiosną 1985 służba zastępcza w OC w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu; wydalony karnie za udział w manifestacji „S”. 1985 student Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 1986–1987 magazynier-bibliotekarz w Bibliotece UWr. VII 1986 zatrzymany podczas demonstracji w obronie więźniów politycznych we Wrocławiu, oskarżony o napaść na funkcjonariusza MO, osadzony w AŚ tamże, IX 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii. 12 I 1987 zatrzymany za kolportaż ulotek Międzyszkolnego Komitetu Oporu, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 3 V 1987 zatrzymany po mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu, brutalnie pobity podczas przesłuchania. 1987–1989 działacz MKO, kolporter podziemnego pisma „Szkoła”, uczestnik obozów samokształceniowych w Walimiu i Rynie. 1987–1989 uczeń PSE we Wrocławiu, karany zawieszeniem w prawach słuchacza za działalność polityczną na terenie szkoły (organizacja wieców, kolportaż prasy podziemnej i ulotek, malowanie napisów na murach, emitowanie przez radiowęzeł nieprawomyślnych piosenek). X 1987–1989 członek redakcji, autor (ps. Konrad W.) i kolporter podziemnego pisma MKO „BIUST. Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkół Technicznych”.

1989 uczestnik prac Klubu Myśli Politycznej Wolni i Solidarni. Od 1990 własna działalność gospodarcza. 1990–1992 w Partii Wolności, 2007–2010 w UPR. Od 2011 członek Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Artur Adamski|Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry