Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krężlewski Jerzy

Jerzy Krężlewski, ur. 6 X 1957 w Słupsku. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek socjologia (1981), doktorat (1987).

1977-1996 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UAM, 1981-1983 członek Rady Wydz. Nauk Społecznych, 1983-1985 Senatu UAM.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ na UAM, od jesieni 1980 członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki, XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, przewodniczący KS na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia (we współpracy z Lechem Różańskim), od VI 1982 członek Konspiracyjnego ZR Wielkopolska, następnie od VIII 1982 współpracownik TZR „S” Wielkopolska odpowiedzialny za kontakty z uczelniami i głównymi zakładami pracy w regionie. 1982-1983 współpracownik podziemnego pisma „Solidarni”, autor (ps. Antoni Klonowski, Marek Kir) w pismach podziemnych: „Biuletyn Komisji Krajowej”, „Przekaz «K»”, współorganizator spotkań dyskusyjnych i edukacyjnych, współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym książek (dzięki współpracy z kolejarzami, m.in. z Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych 10); uczestnik pomocy dla internowanych i represjonowanych organizowanych przez KZR, następnie TZR i Duszpasterstwo Akademickie dominikanów w Poznaniu. 7 III 1983 aresztowany w związku ze sprawą Janusza Pałubickiego, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, 1 VI 1983 zwolniony; 8 VIII 1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzył postępowanie na mocy amnestii. V-VIII 1983 współpracownik TKK, doradca w tzw. Grupie K (kierowanej przez Ryszarda Kuszłeykę).

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, w VI 1989 członek sztabu wyborczego poznańskiego KO „S”, podczas 2. tury wyborów parlamentarnych współpracownik sztabu wyborczego KO „S” w Pile; 17 VI 1989 zatrzymany na 24 godz. 1989-1990 członek Rady Nadzorczej czasopisma „Dzisiaj”. W 1990 współzałożyciel Unii Wielkopolan. 1990-1994 w KLD. W 1990 stypendysta Columbia University w USA (visiting professor). Od 1994 dyr. ds. marketingu w Kulczyk Tradex.

9 XII 1982 – 16 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Podziemie; 25 XI 1983 – 24 III 1986 przez Wydz. III-1 WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Skunks.

 

Aleksandra Pietrowicz

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry