Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17006,Kruk-Erwin.html
2021-03-01, 05:30

Kruk Erwin

Erwin Kruk, ur. 4 V 1941 w Dobrzyniu k. Nidzicy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1966).

W 1963 książkowy debiut poetycki, w 1967 prozatorski; podczas studiów kierownik redakcji literackiej radia studenckiego, współzałożyciel grupy poetyckiej Kaduk. 1966-1980 dziennikarz, publicysta „Głosu Olsztyna” (od 1970 „Gazeta Olsztyńska”), 1966-1967 członek redakcji czasopisma ZMS „Przemiany”, w 1981 ogólnopolskiego miesięcznika „Meritum”. 1969-1983 w ZLP, 1969-1982 w SDP.

Od IX 1980 w „S”, członek MKZ w Olsztynie, następnie ZR Warmińsko-Mazurskiego; w 1980 współtwórca nieuznawanego przez władze Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego.

Po 13 XII 1981 utrzymywał się z pracy twórczej.

W 1989 przewodniczący KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego; 1989-1991 senator RP z listy KO, następnie w Klubie Parlamentarnym UD, członek senackich komisji: Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, ds. Emigracji i Polaków za Granicą. 1991-1995 członek Zarządu Polskiego PEN Clubu, 1993-1996 wiceprezes SPP. Od 1997 członek Synodu Ewangelicko-Augsburskiego w RP, od 1999 współorganizator, przewodniczący Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Autor powieści, m.in. ''Łaknienie'' (1980), ''Kronika z Mazur'' (1989), zbioru esejów ''Warmia i Mazury'', tomików wierszy, m.in. ''Z krainy Nod'' (1987).

Laureat nagród literackich oraz związanych z działalnością kulturalną, społeczną i religijną, m.in. nagrody im. Stanisława Piętaka (1977), miesięcznika „Literatura” za Książkę Roku (1988, 1989), Polcul Fundation (1988), Honorowej Nagrody Róży Lutra (1991), nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1993), Polskiego PEN Clubu (1993).

1981-1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Olsztynie SOS/KE Krypt. Mazur, zdjęto z ewidencji 23 XII 1987.

Paweł Warot

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony