Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17007,Krukowski-Marek.html
18.05.2024, 15:25

Krukowski Marek

Marek Krukowski, ur. 5 VI 1961 we Wrocławiu. 1979-1983 student Akademii Medycznej tamże; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1994), w 2004 doktorat.

5 III 1976 jako uczeń zatrzymany za pisanie w miejscach publicznych we Wrocławiu haseł wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, skazany na karę grzywny i przeniesiony do innej klasy (rodzice zobligowani do comiesięcznego składania raportów w Sądzie Rodzinnym).

Jesienią 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS AM, członek Komitetu Uczelnianego NZS AM; uczestnik strajków: w XI 1980 na AM w Gdańsku (jako delegat z Wrocławia); członek KS na AM we Wrocławiu w II 1981 o rejestrację NZS i XI/XII 1981 solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

1982-1989 wielokrotnie zatrzymywany. W XI 1983 jako student V roku AM odmówił złożenia przysięgi wojskowej na zajęciach w Studium Wojskowym, co uniemożliwiło mu ukończenie studiów. 1983-1985 czyściciel obiektów PKP, 1984-1988 pracownik wysokościowy. 17-23 III 1985 uczestnik głodówki w Podkowie Leśnej w obronie Marka Adamkiewicza skazanego na karę więzienia za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. Od 1985 działacz Ruchu WiP, współorganizator I ogólnopolskiego spotkania WiP w Marcinkowie k. Kłodzka (5-6 X 1985), koordynator i uczestnik manifestacji WiP, uczestnik głodówek protestacyjnych: 15-22 V 1988 we Wrocławiu w obronie Sławomira Dutkiewicza i pozostałych więźniów politycznych w Polsce i Czechosłowacji, 12-21 IX 1988 głodówki WiP i PPS żądającej uwolnienia więźniów politycznych oraz gwarancji dla przebywającego nielegalnie w kraju Kornela Morawieckiego; drukarz (z Wojciechem Bafeltowskim) wydawnictw WiP, współpracownik Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 21 IX 1987 uczestnik akcji WiP i SPCz Ratujmy Karkonosze. 1987-1989 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy. W V 1988 uczestnik strajku studenckiego na UWr.

1989-1990 w Partii Radykalnej. Od 1996 pracownik naukowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu (od 2008 Uniwersytet Przyrodniczy). Członek partii Zieloni 2004.

Autor ekspertyz dot. ochrony środowiska; współautor ''Atlasu terenów zalewowych doliny Odry'' (Rastatt 2000).

Kamil Dworaczek

Opcje strony